Svodič bleskových proudů a přepětí HLSA12,5-275/4+0 M
Svodič bleskových proudů a přepětí HLSA12,5-275/4+0 M
  • Čtyřpólový varistorový svodič typu 1+2 ve výměnném modulovém provedení
  • Instaluje se na rozhraní zón LPZ 0–1 a vyšší
  • Zajišťuje vyrovnávání potenciálů, svedení impulzních proudů i omezení spínacího přepětí
  • Instaluje se do hlavních rozvaděčů co nejblíže vstupu kabelového vedení do objektu
Detail produktu
Hlídač izolačního stavu ISOLGUARD HIG95-DELTA
Hlídač izolačního stavu ISOLGUARD HIG95-DELTA
  • Monitorování izolačního stavu izolovaných IT-soustav ve zdravotnictví
  • Vyhodnocování tepelné a proudové zátěže oddělovacího transformátoru
  • Displej pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu a hodnot proudové a tepelné zátěže oddělovacího transformátoru
  • Možnost k hlídači připojit panel MDS-D s dotykovým displejem
Detail produktu

Vybrané produkty a homepage

Tlumivka TL1000

Tlumivka TL1000

Tlumivky řady TL1000 slouží k přizpůsobení vstupních obvodů hlídačů izolačního stavu k třífázové IT síti max. 3 x 1250 V AC.

DETAIL

PIVM PV 1000 Vseries

PIVM PV 1000 Vseries

PIVM PV 1000 Vseries je svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 50539-11.Je určen pro ochranu plusových a mínusových sběrnic fotovoltaických systémů před účinky přepětí.

DETAIL

HIG-IFL1

HIG-IFL1

Hlídač izolačního stavu s vyhodnocením místa poruchy HAKEL ISOLGUARD HIG-IFL1, je zařízení navržené pro kompletní monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav ve zdravotnictví.

DETAIL

PIVM12,5-275/3+0 Vseries

PIVM12,5-275/3+0 Vseries

Přepěťová ochrana PIVM12,5-275/3+0 Vseries je třípólový varistorový svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11.

DETAIL

PI-L16/15

PI-L16/15

Rázová oddělovací tlumivka PI-L16/15 pro jmenovité proudy 16 A. Tato tlumivka, někdy též označované jako oddělovací impedance, zabezpečuje tzv. energetickou koordinaci mezi svodiči typu 1 a typu 2. stupně ev. mezi svodiči typu 2 a typu 3 podle norem IEC 1024-1 a ČSN EN 61643-11 ed. 2 tam, kde není mezi nimi zajištěna dostatečná vzdálenost.

DETAIL

HGS 100 Ex IP67 N

HGS 100 Ex IP67 N

Oddělovací výkonová bleskojistka pro vyrovnávání potenciálu na vodivých neživých částech elektrického zařízení.

DETAIL

HGS150 RW

HGS150 RW

HGS150 RW je omezovač napětí určen k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v AC event. DC železničních systémech.

DETAIL

HGS100

HGS100

HGS100 je oddělovací výkonová bleskojistka, která je určena k vyrovnávání potenciálů na instalačních částech budov, které nejsou vzájemně provozně propojeny (podle ČSN EN 62305 ed. 2).

DETAIL