Svodič přepětí PIIIM-275/3+1 Vseries
Svodič přepětí PIIIM-275/3+1 Vseries
  • Čtyřpólový varistorový svodič v kombinaci s výkonovou bleskojistkou typu 2
  • Instaluje se na rozhraní zón LPZ 1–2
  • Zajišťuje vyrovnávání potenciálů a likvidaci spínacího přepětí
  • Instaluje se do podružného rozvaděče nebo do ovládací skříně
Detail produktu
Hlídač izolačního stavu ISOLGUARD HIG95-DELTA
Hlídač izolačního stavu ISOLGUARD HIG95-DELTA
  • Monitorování izolačního stavu izolovaných IT-soustav ve zdravotnictví
  • Vyhodnocování tepelné a proudové zátěže oddělovacího transformátoru
  • Displej pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu a hodnot proudové a tepelné zátěže oddělovacího transformátoru
  • Možnost k hlídači připojit panel MDS-D s dotykovým displejem
Detail produktu

Vybrané produkty a homepage

Tlumivka TL1000

Tlumivka TL1000

Tlumivky řady TL1000 slouží k přizpůsobení vstupních obvodů hlídačů izolačního stavu k třífázové IT síti max. 3 x 1250 V AC.

DETAIL

PIVM PV 1000 Vseries

PIVM PV 1000 Vseries

PIVM PV 1000 Vseries je svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 50539-11.Je určen pro ochranu plusových a mínusových sběrnic fotovoltaických systémů před účinky přepětí.

DETAIL

HIG-IFL1

HIG-IFL1

Hlídač izolačního stavu s vyhodnocením místa poruchy HAKEL ISOLGUARD HIG-IFL1, je zařízení navržené pro kompletní monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav ve zdravotnictví.

DETAIL

PIVM12,5-275/3+0 Vseries

PIVM12,5-275/3+0 Vseries

Přepěťová ochrana PIVM12,5-275/3+0 Vseries je třípólový varistorový svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11.

DETAIL

PI-L16/15

PI-L16/15

Rázová oddělovací tlumivka PI-L16/15 pro jmenovité proudy 16 A. Tato tlumivka, někdy též označované jako oddělovací impedance, zabezpečuje tzv. energetickou koordinaci mezi svodiči typu 1 a typu 2. stupně ev. mezi svodiči typu 2 a typu 3 podle norem IEC 1024-1 a ČSN EN 61643-11 ed. 2 tam, kde není mezi nimi zajištěna dostatečná vzdálenost.

DETAIL

HGS100 Ex IP67

HGS100 Ex IP67

Oddělovací výkonová bleskojistka pro vyrovnávání potenciálu na vodivých neživých částech elektrického zařízení.

DETAIL

HGS150 RW

HGS150 RW

HGS150 RW je omezovač napětí určen k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v AC event. DC železničních systémech.

DETAIL

HGS100

HGS100

HGS100 je oddělovací výkonová bleskojistka, která je určena k vyrovnávání potenciálů na instalačních částech budov, které nejsou vzájemně provozně propojeny (podle ČSN EN 62305 ed. 2).

DETAIL