Automatické přepínače sítí ATYS p M 4P 160 A

Automatické přepínače sítí p  M 160 A jsou 4pólové modulární automatické přepínače sítí s integrovaným záskokovým automatem. Přednostní funkcí přístrojů je přepínání mezi hlavním a záložním přívodem, v případě výpadku napájení. Jednotlivé typy se liší v možnostech nastavení jednotlivých parametrů přístroje. Přepínače pracují v automatickém režimu, v případě potřeby je možné přístroj přepínat ručně. Jsou určeny pro sítě nízkého napětí se jmenovitým proudem 160 A, pro aplikace kde lze tolerovat krátký výpadek napájení v řádu 125 ms. Umožňují nastavit prahové hodnoty přepětí, podpětí a frekvence.

Přepínač je nastavitelný pomocí displeje s přesným zadáním jednotlivých hodnot a programovatelnými vstupy a výstupy, se spínacím kontaktem pro ovládání generátoru

Základní charakteristiky
– Mechanicky vzájemně blokované odpínače zajišťují rychlé přepnutí, výborné vlastnosti a vysoký počet cyklů.
– 3 stabilní polohy, které neovlivňuji ani poklesy napětí nebo vibrace.
– Na přepínači je vždy vidět aktuální sepnutá poloha, nezávisle na napájení. V případě potřeby lze přístroj ovládat ručně pomocí páky.
– Dovoluje zvolit funkci nastavení do polohy po výpadku napájení.

Přepínače ATyS M jsou ve shodě se standardy IEC 60947-3, IEC 60947-6-1.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
PARAMETRY
Jmenovitý proud IL 160 A
Počet pólů 4P
Pro sítě 230/400 V AC
Propojovací hřebenová lišta 1 ks - 13094016
Adaptér pro připojení vodiče 2 ks - 13994006
Kryty vývodů (2ks v balení) 2 ks - 22944016
Blok pomocných kontaktů polohy 1 ks - 13090001, pro všechny tři polohy I, 0, II
Přetížitelnost
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1s. ICW 4 kArms
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm 17 kApeak
Předpokládaný zkratový proud 50 kArms
Přidružený jmenovitý proud pojistky 160 A
Připojení
Min. průřez Cu kabelu 10 mm2
Max. průřez Cu kabelu 70 mm2
Utahovací moment 5 Nm
Přepínací čas (Základní nastavení)
I – 0 nebo II – 0* 50 ms
I – II nebo II – I** 180 ms
Trvání ztráty napájení při přepnutí I – II min. 90 ms
Napájecí napětí
Napájení 230 VAC min/max 160/305 VAC
Odebíraný výkon řídícího obvodu
Nominální výkon 6 VA
Max. proud při 230 VAC 20 A
Mechanické vlastnosti
Životnost (počet přepínacích cyklů) 10 000
Hmotnost m 3.5 kg
Katalogové číslo 93644016
*

Doba mezi přijetím požadavku a přepnutím do požadované polohy.

**

Doba mezi přijetím požadavku a přepnutím do požadované polohy.

CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list