DTB 2/48

DTB, DTB-R je komplexní řada přepěťových ochran určených pro ochranu datových, sdělovacích, měřicích a regulačních vedení před účinky přepětí. Doporučuje se pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Všechny typy zabezpečují efektivní ochranu připojených zařízení proti příčnému i podélnému přepětí podle ČSN EN 61643-21+A1,A2. Jmenovitý provozní proud jednotlivých chráněných linek IL = 0,1 A.

1. stupeň je řešen pomocí třípolových bleskojistek, 2. stupeň s použitím transilů. Počet chráněných párů je volitelný 1-4. Vyrábí se na jmenovité provozní napětí 6 V – 48 V. Pro typ DTB je maximální výbojový proud 10 kA(8/20 µ s), v provedení DTB-R je tento výbojový proud pouze 2kA(8/20 µ s). Pro ochranu telefonních linek je doporučováno použití typu s jmenovitým napětím UN=170 V (s kódovým označením „T”). Připojení chráněných linek je provedeno u typu DTB pomocí šroubových svorek, u provedení DTB-R pomocí konektoru RJ45.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
PARAMETRY
Počet párů 2
Jmenovité provozní napětí UN 48 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 57,6 V
Jmenovitý zatěžovací proud IL 100 mA
C2 Max. výbojový proud (8/20) Imax 10 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud In (8/20) In 1 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při In UP 160 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µS UP 66 V
Doba odezvy tA < 30 ns
Přenosová rychlost 1 MBit/s
Vložená impedance R 1,5 -10 Ω
Parazitní kapacita C 1,5 nF
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 0,25 - 1,5 mm2
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 A2, B2, C2, C3, D1
Katalogové číslo 42 104
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Prohlášení o shodě (82.4 KB) pouze pro registrované