DTB 4/100 M 5cat

DTB 4/100 M 5cat je přepěťová ochrana pro počítačové sítě speciálně konstruované pro zabezpečení bezchybného přenosu dat v počítačových sítích pro třídu D dle ČSN EN 501 73-1 ed.3. Chrání vstupní elektronické obvody síťových karet před poškozením vlivem přepětí na rozhraní ochranných zón LPZ 2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Ochranné jednotky se doporučuje umístit na vstupech chráněných zařízení.

DTB 4/100M 5cat chrání čtyři páry vodičů.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
PARAMETRY
Počet párů 4
Připojení vstup/výstup RJ45/RJ45
Jmenovité provozní napětí UN 6 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 7,2 V
Jmenovitý zatěžovací proud IL 300 mA
C2 Max. výbojový proud (8/20) Imax 2 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud In (8/20) In 1 kA
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µS UP < 10 V
Mezní frekvence line-line fg 100 MHz
Maximální útlum < 0,4 dB (při 100 MHz)
Ztráta přeslechem na blízkém konci > 40 dB (při 100 MHz)
Minimální ztráta odrazem < 14 dB (při 100 MHz)
Vložená impedance R 1,5 Ω
Charakteristická impedance 100 Ω
Doba odezvy tA < 25 ns
Parazitní kapacita C < 42 pF
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 A2, B2, C2, C3, D1
Katalogové číslo 45 109
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list