H40/6

H40/6 je určen pro ochranu koaxiálního vedení 50 Ω nebo 75 Ω proti účinkům indukovaného přepětí na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Používá se především pro ochranu kamer a koncentrátorů videosignálů, především u zabezpečovacích systémů EZS a protipožárních systémů EPS. Varianta H40-L je osazována výkonějšími nelineárními prvky pro zvýšení výbojových proudů až do úrovně 6,5 kA (8/20 µ s).

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
PARAMETRY
Počet párů 4
Připojení BNC (F/F, F/M)
Jmenovité provozní napětí UN 6 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 7,2 V
Jmenovitý zatěžovací proud IL 300 mA
C2 Max. výbojový proud (8/20) Imax 5 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud In (8/20) In 1 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při In UP 22 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µS UP 10 V
Doba odezvy tA < 30 ns
Parazitní kapacita C < 47 pF
Vložená impedance R 10 Ω
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 A2, B2, C2, C3, D1
Katalogové číslo 52 410
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list