HAKELNET 8.4 RJ/RJ

HAKELNET 8.4 RJ/RJ je speciálně konstruovaná ochrana pro zabezpečení bezchybného přenosu dat v počítačových sítích pro třídu D dle ČSN EN 501 73-1 ed.3. Chrání spolehlivě vstupní elektronické obvody síťových karet před poškozením vlivem přepětí na rozhraní ochranných zón LPZ 3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Ochranné jednotky se doporučuje použít na vstupech chráněných zařízení.
Provedení: HAKELNET 8.4 RJ/RJ – vstupy i výstupy jsou řešeny konektory RJ45. Pro variantu RJ/RJ je určen plechový 19“ typ PSK 24.

 

 

 

PARAMETRY
Počet linek 8
Počet chráněných párů v jedné lince 4
Připojení vstup/výstup RJ45/RJ45
Jmenovité provozní napětí UN 6 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 7,2 V
Jmenovitý zatěžovací proud IL 300 mA
C2 Jmenovitý výbojový proud In (8/20) In 20 A
C2 Napěťová ochranná hladina při In UP 25 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs UP < 10 V
Mezní frekvence line-line fg 100 MHz
Maximální útlum < 0,4 dB (při 100 MHz)
Ztráta přeslechem na blízkém konci > 40 dB (při 100 MHz)
Minimální ztráta odrazem < 14 dB (při 100 MHz)
Charakteristická impedance 100 Ω
Doba odezvy tA < 25 ns
Parazitní kapacita C < 47 pF
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 A2, B2, C2, C3, D1
Katalogové číslo 45 021
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list