HDT/6/24-F0,25

HDT/6/24-F0,25 je kombinovaná dvoustupňová přepěťová ochrana pro datové a napájecí linky malého napětí vedené společným kabelem. Příkladem může být pár vodičů datové linky RS485 a pár vodičů napájecí linky 24 VDC vedených společným kabelem z řídícího systému ke vzdáleným čidlům vyžadujících externí napájecí napětí. Modul může být také použít k připojení mnoha dalších typů analogových nebo digitálních čidel se symetrickým nebo nesymetrickým výstupem. Instalaci modulu ochrany je nutné provést těsně před chráněné zařízení. 1. stupeň přepěťové ochrany je tvořen pomocí třípólových bleskojistek, 2. stupeň pomocí transilů. Nadproudová ochrana napájecí linky je zajištěna vratnou pojistkou PPTC. Pojistka se při nadproudu zahřeje a její vnitřní odpor se zvýší o několik řádů. Tím dojde k omezení (nikoliv přerušení) procházejícího proudu. Zelená LED má pouze orientační funkci o přítomnosti napětí na napájecí lince. Pro reset vratné pojistky je nutno obvod vypnout a pojistku nechat vychladnout. Na rozdíl od tavné pojistky se vratné pojistky nemění, což může přispět ke zrychlení nebo snížení servisních zásahů.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace)
Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
PARAMETRY
Ochrana datové linky
Jmenovité provozní napětí Un 6 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí Uc 7,2 V DC
Jmenovitý proud IL 100 mA
Ochrana napájecí linky
Jmenovité provozní napětí UN 24 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 28,6 V DC
Jmenovitý proud IL 250 mA
Výdržný proud vratné pojistky při -40; 23; 70 °C Ihold 408; 250; 133 mA
Skokový proud vratné pojistky při -40; 23; 70 °C Itrip 816; 500; 266 mA
C1 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 1 kA
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/G Up 40 V
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/line Up 35 V
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 10 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/G Up 60 V
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/line UP 40 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs line/G Up 35 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs line/line UP 35 V
Pracovní teplota ϑ -40 °C ÷ +70 °C
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 0,25 ÷ 1,5 mm2
Stupeň ochrany krytu IP20
Testováno dle ČSN EN 61643-21
Katalogové číslo 56 100
POZNÁMKY

Poznámka: Proud vratné pojistky Ihold je hodnota platná pro okolní teplotu 23 °C, při které pojistka ještě nevypne. Proud Itrip je hodnota, při které pojistka určitě vypne a tato hodnota se rovná dvojnásobku proudu Ihold. Pro jinou teplotu okolí se musí hodnota Ihold vynásobit koeficientem podle vzorce k=(123-Ta)/100 [-, °C], kde Tje skutečná teplota okolí pojistky.

KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (338.21 KB)
2D model (618.27 KB) pouze pro registrované
3D model (324.96 KB) pouze pro registrované