HDT1/24D

HDT1/24D je přepěťová ochrana určená pro ochranu datových, sdělovacích, měřících a regulačních vedení před účinky přepětí. Výměnné provedení modulu je uzpůsobeno tak, aby při vyjmutí nebyla komunikační sběrnice přerušena čímž je zajištěn nepřetržitý provoz daného systému. Připojovací rozhraní je pomocí šroubových svorkovnic. Tato ochrana se doporučuje pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Všechny typy zabezpečují efektivní ochranu připojených zařízení proti příčnému i podélnému přepětí podle ČSN EN 61643-21. Jmenovitý provozní proud jednotlivých chráněných linek IL = 0,5 A.

Obsahuje jak 1. tak i 2. stupeň ochrany. Vložená sériová impedance je tvořena odpory, díky kterým nedochází ke zkreslení přenášeného signálu. Díky odlišnému vnitřnímu zapojení oproti předchozím řadám dosahuje ochrana vyšších přenosových rychlostí až 100 Mbit/s.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
PARAMETRY
Počet párů 1
Jmenovité provozní napětí UN 24 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 28,8 V DC
Jmenovitý proud IL 0,5 A
C1 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 1 kA
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/PE Up 350 V
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/line Up 150 V
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 15 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/PE UP 180 V
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/line UP 165 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs UP 50 V
D1 Bleskový součtový proud (10/350 μs) Iimp 5 kA
D1 Bleskový proud (10/350 μs) line/PE Iimp 2,5 kA
Doba odezvy tA < 30 ns
Přenosová rychlost 100 Mbit/s
Vložená impedance R 1,8 Ω
Parazitní kapacita C 1,5 nF
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 0,25 - 1,5 mm2
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 C1, C2, C3, D1
Katalogové číslo 56036
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (1.56 MB)
2D model (801.98 KB) pouze pro registrované
3D model (1.53 MB) pouze pro registrované