HDT1/A

HDT1/A je přepěťová ochrana určená pro ochranu datových, sdělovacích, měřících a regulačních vedení před účinky přepětí. Výměnné provedení modulu je uzpůsobeno tak, aby při vyjmutí nebyla komunikační sběrnice přerušena čímž je zajištěn nepřetržitý provoz daného systému. Připojovací rozhraní je pomocí šroubových svorkovnic. Doporučuje se pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Všechny typy zabezpečují efektivní ochranu připojených zařízení proti příčnému i podélnému přepětí podle ČSN EN 61643-21. Jmenovitý provozní proud jednotlivých chráněných linek IL = 5 A.

HDT1/A obsahuje pouze 1. stupeň ochrany, který je tvořen třípólovými bleskojistkami s vysokým svodovým proudem 15 kA. Jedná se tedy o hrubou ochranu, která je vhodná pro méně citlivá zařízení. Přenosová rychlost dosahuje hodnot 100 Mbit/s.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
PARAMETRY
Počet párů 1
Jmenovité provozní napětí UN 48 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 57,6 V DC
Jmenovitý proud IL 5 A
C1 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 1 kA
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/PE Up 320 V
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/line Up 240 V
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 15 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/PE UP 450 V
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/line UP 270 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs UP 300 V
D1 Bleskový součtový proud (10/350 μs) Iimp 5 kA
D1 Bleskový proud (10/350 μs) line/PE Iimp 2,5 kA
Doba odezvy tA < 100 ns
Přenosová rychlost 100 Mbit/s
Parazitní kapacita C 1,5 nF
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 0,25 - 1,5 mm2
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 C1, C2, C3, D1
Katalogové číslo 56000
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (1.56 MB)
2D model (801.98 KB) pouze pro registrované
3D model (1.53 MB) pouze pro registrované