HDT2/12C

HDT2/12C je přepěťová ochrana určená pro ochranu datových, sdělovacích, měřících a regulačních vedení před účinky přepětí. Výměnné provedení modulu je uzpůsobeno tak, aby při vyjmutí nebyla komunikační sběrnice přerušena, čímž je zajištěn nepřetržitý provoz daného systému. Připojovací rozhraní je pomocí šroubových svorkovnic. Tato ochrana se doporučuje pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Všechny typy zabezpečují efektivní ochranu připojených zařízení proti příčnému i podélnému přepětí podle ČSN EN 61643-21. Jmenovitý provozní proud jednotlivých chráněných linek IL = 0,5 A.

Oproti řadě HDT*/*B obsahuje navíc bleskojistku mezi svorkami PE a SH (shield), což je vhodné v případech, kdy není žádoucí galvanické propojení stínění vodičů s ekvipotenciální sběrnicí. Vložená sériová impedance je tvořena odpory, díky kterým nedochází ke zkreslení přenášeného signálu. Dané zapojení zajišťuje přenosovou rychlost 1 Mbit/s, což je dostačující ve většině aplikací zejména v odvětvích EZS, EPS a MaR.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
PARAMETRY
Počet párů 2
Jmenovité provozní napětí UN 12 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 14,4 V DC
Jmenovitý proud IL 0,5 A
C1 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 1 kA
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/PE Up 250 V
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/line Up 50 V
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 15 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/PE UP 450 V
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/line UP 55 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs line/PE UP 28 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs line/line UP 18 V
D1 Bleskový součtový proud (10/350 μs) Iimp 5 kA
D1 Bleskový proud (10/350 μs) line/PE Iimp 2,5 kA
Doba odezvy tA < 30 ns
Přenosová rychlost 1 Mbit/s
Vložená impedance R 1,8 Ω
Parazitní kapacita C 1,5 nF
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 0,25 - 1,5 mm2
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 C1, C2, C3, D1
Katalogové číslo 56023
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (1.56 MB)
2D model (809.24 KB) pouze pro registrované
3D model (1.54 MB) pouze pro registrované