HDTNV1/12C

HDTNV1/12C je přepěťová ochrana určená pro ochranu datových, sdělovacích, měřících a regulačních vedení před účinky přepětí. Výměnné provedení modulu je uzpůsobeno tak, aby při vyjmutí nebylo napájecí vedení přerušeno, čímž je zajištěn nepřetržitý provoz daného systému. Připojovací rozhraní je pomocí šroubových svorkovnic. Tato ochrana se doporučuje pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Všechny typy zabezpečují efektivní ochranu připojených zařízení proti příčnému i podélnému přepětí podle ČSN EN 61643-21. Jmenovitý provozní proud jednotlivých chráněných linek IL = 1,5 A.

Oproti řadě HDTNV*/*B obsahuje navíc bleskojistku mezi svorkami PE a SH (shield), jenž je vhodné v případech, kdy není žádoucí galvanické propojení stínění vodičů s ekvipotenciální sběrnicí. Vložená sériová impedance je tvořena tlumivkami, díky kterým může přes ochranu trvale protékat jmenovitý proud až do velikosti 1,5 A což předurčuje zařízení pro ochranu napájecího vedení daného systému.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
PARAMETRY
Počet párů 1
Jmenovité provozní napětí UN 12 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 14,4 V DC
Jmenovitý proud IL 1,5 A
C1 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 1 kA
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/PE Up 250 V
C1 Napěťová ochranná hladina při In line/line Up 50 V
C2 Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 15 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/PE UP 450 V
C2 Napěťová ochranná hladina při In line/line UP 55 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs line/PE UP 28 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs line/line UP 18 V
D1 Bleskový součtový proud (10/350 μs) Iimp 5 kA
D1 Bleskový proud (10/350 μs) line/PE Iimp 2,5 kA
Doba odezvy tA < 30 ns
Vložená impedance R 2,2 µH
Parazitní kapacita C 1,5 nF
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 0,25 - 1,5 mm2
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 C1, C2, C3, D1
Katalogové číslo 56019/NV
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (1.53 MB)
2D model (801.98 KB) pouze pro registrované
3D model (1.53 MB) pouze pro registrované