HGS 100 Ex

HGS 100 Ex je určena k vyrovnávání potenciálů na instalačních částech budov nebo technologických celků, které nejsou vzájemně galvanicky propojeny (podle ČSN EN 62305 ed. 2). Doporučuje se pro přemostění izolovaných přírub a izolovaných závitových spojů v katodicky chráněných částech průmyslové technologie. Pokud dojde mezi těmito částmi ke vzniku potenciálového rozdílu, výkonová bleskojistka zapálí a po přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního odporu při inicializaci HGS100 Ex je 0,001 ÷ 0,002 Ω ). Umístění je možné uvnitř i mimo budov, ve vlhkých místnostech a rovněž tak i v podzemních prostorách. Bezpečnost výrobku je ověřena shodou s normami ČSN EN 60079-0 ed. 4, ČSN EN 60079-18 ed. 3 a ČSN EN 60079-31 ed. 2.

Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
PARAMETRY
ES certifikát o přezkoušení II 2G Ex mb II T6 Gb, II 2D Ex mb IIIC T80°C Db
Číslo ES certifikátu FTZU 04 ATEX 0255X
Stejnosměrné zapalovací napětí 400 ÷ 750 V DC
Maximální výbojový proud (8/20) Imax 100 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 75 kA
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 100 kA
Náboj Q 50 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I W/R 2500 kJ/Ω
Napěťová ochranná hladina při Iimp Up < 1 kV
Izolační odpor při 100 V DC Ri > 1 GΩ
Kapacita při 1 MHz C 25 pF
Zapouzdření korund/dvousložková pryskyřice s vnějším nerezovým pláštěm odolným vůči povětrnostním vlivům
Stupeň ochrany krytu IP67
Pracovní teplota pro teplotní třídu T6 ϑ -20 °C ... +30 °C
Životnost min. 100 000 h
Hmotnost m 550 g
Katalogové číslo 10201
POZNÁMKY

Pozn.: teplotní třída T6 je nadřazená všem nižším třídám

CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (2.54 MB)
2D model (479.4 KB) pouze pro registrované
3D model (328.28 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (82.8 KB) pouze pro registrované