HGS150 RW

HGS150 RW je omezovač napětí určen k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v AC event. DC železničních systémech. Využívá se pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách trakčního vedení. HGS se instaluje přímo na chráněnou stavební konstrukci (pomocí dvou šroubů M12), tak aby v případě jeho aktivace bylo vytvářeno vodivé spojení mezi touto konstrukcí a kolejištěm. Princip konstrukce HGS je založen na aplikaci plynem plněné vysokovýkonové bleskojistky (GDT) s celokovovým pouzdrem, která je zabudována do pouzdra z nerezové oceli. V případě aktivace HGS bleskovým proudem event. proudem vzniklým kontaktem chráněné kovové konstrukce např. se spadlým trakčním vedením je tento proud bezprostředně zkratován do kolejiště rychlou reakcí vestavěné GDT (standardně uváděná doba reakce je <100 ns). Maximální hodnota tohoto proudu může být až 150 kA(10/350). Tento zvýšený proudový nárůst je senzoricky zaznamenán v měnírně a příslušný úsek trakčního vedení je okamžitě odpojen pomocí rychlovypínače. HGS splňuje všechny požadavky které předepisují normy ČSN EN ed.2 IEC 61643-11 a ČSN EN 50122-1, které se vztahují k jeho elektrickému a mechanickému provedení pro toto specifické použití.

Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
0
0
PARAMETRY
Testováno dle ČSN EN 61643-11 ed.2, ČSN EN 50122-1 ed.2
DC zapalovací napětí v ionisovaném stavu 300 ÷ 500 V
Přeskokové napětí > 250 Vrms
Napěťová ochranná hladina při Uoc 6kV < 1200 V
Maximální výbojový proud (8/20) Imax 200 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 100 kA
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 150 kA
Náboj Q 75 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I W/R 5500 kJ/Ω
Krátkodobý výdržný proud Iw 8 kArms / 100 ms (AC - mód)
20 kA / 30 ms (DC - mód)
Chování HGS při podstatném přetížení interní zkrat v tělese HGS
Izolační odpor při 100 V DC Ri > 1 GΩ
Kapacita při 1 MHz C < 35 pF
Stupeň ochrany krytu IP66
Provozní a skladovací teplota - 40 ... + 80°C
Hmotnost m 1260 g
Klimatická kategorie (IEC 60068-1) 40/90/21
Katalogové číslo 10 113
POZNÁMKY

Exkluzivně vyráběno pro odběratele EŽ.

CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
2D model (3.47 MB) pouze pro registrované
3D model (8.3 MB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (82.8 KB) pouze pro registrované