HI32

Rázová oddělovací tlumivka HI32 pro jmenovitý proud 32 A. Tato tlumivka, někdy též označovaná jako oddělovací impedance, zabezpečuje tzv. energetickou koordinaci mezi svodiči typu 1 a typu 2. ev. mezi svodiči typu 2 a typu 3 podle norem ČSN EN 62305 a ČSN EN 61643-11 ed. 2 tam, kde není mezi nimi zajištěna dostatečná vzdálenost (týká se případů, kdy v jednom rozvaděči jsou umístěny 2 následné stupně). Pokud energetická koordinace ochran není dodržena, vzniká určitá pravděpodobnost poškození svodičů některého stupně ochranné kaskády prostupujícím impulzem bleskového proudu. Jestliže mezi dvěma následnými stupni je alespoň 5 m vedení (týká se případů, kdy dva následné stupně ochrany jsou ve dvou rozvaděčích) je možno impedanci tohoto úseku vedení považovat za dostatečnou.

Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Jmenovité provozní napětí UN 500 V AC
Jmenovitý zatěžovací proud IL 32 A
Indukčnost L 6 µH ± 10 %
Odpor (proti stejnosměrnému proudu) < 0,01 Ω
Materiál pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Třída izolace A
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ -40°C ... +70 °C
Doporučený průřez připojovaných vodičů (při utahovacím momentu 3 Nm) 10 mm2
Maximální předjištění 32 A
Hmotnost m 157 g
Katalogové číslo 30 402
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (1.11 MB)
2D model (465.2 KB) pouze pro registrované
3D model (382.57 KB) pouze pro registrované