HIG-8IN

Modul vstupů a výstupu HIG-8IN je navržen jako rozšiřující zařízení pro systém sledování izolačního stavu HAKEL ISOLGUARD. Umožňuje doplnit kontrolu (typicky nemocniční) IT soustavy o libovolné signalizace, pomocí 8 digitálních vstupů a 1 výstupního přepínacího kontaktu.

Pomocí HIG-8IN může být sledován například stav UPS nebo záskokových automatů, čten stisk alarmových nebo panikových tlačítek, případně jakéhokoli jiného zařízení, které je schopné předávat informace pomocí logického signálu.

Stavy vstupů, snímané pomocí HIG-8IN, jsou signalizovány na modul dálkové signalizace HAKEL ISOLGUARD MDS-D. Tyto stavy jsou následně vykresleny na MDS-D jako jednotlivé řádky s možností uživatelského nastavení zobrazovaného textu, logiky vstupu, alarmového hlášení a dalších nastavení. Nastavování HIG-8IN probíhá taktéž pomocí modulu MDS-D.
K předávání dat mezi HIG-8IN a MDS-D je použita datová sběrnice RS485 s protokolem ISOLGUARD. Na jedné sběrnici RS485 může být najednou připojeno až 10 modulů HIG-8IN.

HIG-8IN se používá hlavně v kombinaci s moduly dálkové signalizace HAKEL ISOLGUARD MDS-D.

Základní charakteristiky
• Modul HIG-8IN rozšiřuje možnosti systému HAKEL ISOLGUARD o signalizaci stavu logických vstupů
• Zobrazování stavu vstupů a nastavování pomocí modulu HAKEL ISOLGUARD MDS-D
Ke každému vstupu lze přiřadit libovolné texty, které se zobrazují při sepnutém a rozepnutém stavu vstupu
Každý vstup může být nastaven jako alarmový nebo jako informační (se spuštěním zvukové signalizace při chybovém stavu nebo ne)
• Každému vstupu lze přiřadit barvu poruchy (rudá/žlutá)
Signalizace stavu vstupů pomocí 8 LED signálek přímo na modulu HIG-8IN
• Vstupy jsou galvanicky odděleny od vnitřních obvodů izolační bariérou 3 800 V AC
• Všech 8 vstupů je zapojeno na společnou zem – svorky COM jsou vzájemně propojeny
• Napájení 24 V DC
• Uživateli je k dispozici jeden bezpotenciálový, přepínací kontakt se zatížitelností 230 VAC / 1 A
• Komunikace s panelem MDS-D pomocí datové sběrnice RS485 a protokolu ISOLGUARD
• Nastavení komunikační adresy pro RS485 v rozsahu 20-29 pomocí přepínače
• Připnutí zakončovacího odporu pro linku RS485 pomocí integrovaného DIP přepínače
• Montáž na DIN lištu o celkové šíři 101 mm

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 18 ÷ 28 V DC
Spotřeba P Max. 2,5 W
Počet digitálních vstupů 8
Počet digitálních výstupů 1
Zobrazení stavu vstupů na zařízení typu HAKEL ISOLGUARD MDS-D
Parametry vstupů
Pracovní rozsah digitálního vstupu Ui 18 ÷ 36 V DC
Odběr vstupu v sepnutém stavu Ii Max. 8 mA / 24 V
Izolační bariéra proti vnitřním obvodům 3 800 V AC
Rychlost reakce logiky na rozepnutí/sepnutí ti < 0,5 s
Parametry výstupů
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt / El. pevnost proti vnitřním obvodům / El. pevnost proti napájecím obvodům 230 V AC / 1 A / 3750 Vef / 3750 Vef
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP00
Hmotnost m 120 g
Způsob montáže Na lištu DIN, šířka modulu 101 mm
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 0,75 ÷ 1,5 mm2
Provozní podmínky
Doporučený utahovací moment dle ČSN 61557-8 ed.2
Pracovní teplota ϑ 10°C ÷ + 60°C
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole dle IEC 61326-2-4
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60664-1 ed.2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60664-1 ed.2
Druh provozu Trvalý
Katalogové číslo 70 960
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
2D model (516.7 KB) pouze pro registrované
3D model (362.28 KB) pouze pro registrované