HIG110VDC

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL typ ISOLGUARD HIG110VDC je určen k monitorování izolačního stavu stejnosměrných IT soustav s nominálním napětím 110V DC. Přístroj trvale sleduje izolační stav obou větví izolované IT soustavy proti vztažnému bodu.
U stacionárních zařízení to bývá obvykle vodič PE. Při chybě izolačního stavu v kladné větvi R+ nebo záporné větvi R- je tento stav signalizován nastavením relé KA1/KA2. Poruchový stav je zároveň indikován LED diodami na čelním panelu.
Hlídač je vybaven displejem pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Měřená hodnota izolačního odporu v obou větvích kontrolované sítě je zobrazována na displeji hlídače. Na hlídači jsou ovládací tlačítka pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazování stavu kontrolované sítě a hlídače.

Pomocí sběrnice RS485 je možné k hlídači připojit panel MDS-DELTA nebo MDS-D s dotekovým displejem, který slouží k zobrazování aktuálně měřených hodnot a aktuálního nastavení hlídače. Hlídače HIG110VDC mohou komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu
PROFIBUS.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

 

Hlídač HIG24VDC odpovídá normám:
ČSN EN 61010-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN EN 61557-8 ed.2, ČSN EN 50155 ed.3, EN 61373, EN 45545, EN 50121-3-2

 

Základní charakteristiky
Monitor izolačních stavů DC sítě s nominálním napětím 110V DC
• Zobrazování měřených hodnot izolačního stavu kladné a záporné větve kontrolované sítě na displeji
• Signalizační relé stavu izolačního odporu s přepínacím kontaktem
• Signalizační relé funkce hlídače s přepínacím kontaktem
• Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídači nebo dálkovým tlačítkem
• Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 V<sub>ef</sub> proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
• Možnost nastavování kritických hodnot, hodnot hystereze a dalších parametrů pomocí tlačítek hlídače
• Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
• Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace)
PARAMETRY
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě Un 80 ÷ 120 V DC
Spotřeba P max. 2 VA
Vnitřní impedance měřícího vstupu Zi > 200 kΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 5 kΩ ÷ 900 kΩ
Přesnost měření ± 10%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 5 kΩ ÷ 500 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelný 0 ÷ +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Výstupy
Signalizační relé KA1. Bezpotenciálový přepínací kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Signalizační relé KA2. Bezpotenciálový přepínací kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A /3750 Vrms
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě 2500 Vrms
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 110 g
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -10°C ÷ +60°C
Atmosférický tlak 86 ÷ 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole Dle IEC 61326-2-4
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 934
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
2D model (728.56 KB) pouze pro registrované
3D model (469.2 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované