HIG24VDC

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL typ ISOLGUARD HIG24VDC je určen k monitorování izolačního stavu stejnosměrných IT soustav s nominálním napětím 24V DC. Přístroj trvale sleduje izolační stav obou větví izolované IT soustavy proti vztažnému bodu. U stacionárních zařízení to bývá obvykle vodič PE. Při chybě izolačního stavu v kladné větvi R+ nebo záporné větvi R-, přepne bezpotenciálový přepínací kontakt signalizačního relé FAULT. Poruchový stav je zároveň indikován led diodou na čelním panelu.

Hlídač je vybaven displejem pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Měřená hodnota izolačního odporu v obou větvích kontrolované sítě je zobrazována na displeji hlídače. Na hlídači jsou ovládací tlačítka pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazování stavu kontrolované sítě a hlídače.

Pomocí sběrnice RS485 je možné k hlídači připojit panel MDS-DELTA nebo MDS-D s dotekovým displejem, který slouží k zobrazování aktuálně měřených hodnot a aktuálního nastavení hlídače.

Hlídače HIG24VDC mohou komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť. 

Základní charakteristiky

 • Monitor izolačních stavů DC sítě s nominálním napětím 24V D
 • Zobrazování měřených hodnot izolačního stavu odporu kladné a záporné větve kontrolované sítě na displeji
 • Dvě signalizační relé s přepínacími kontakty
 • Funkce signalizačních relé se nastavuje v uživatelském menu hlídače
 • Volitelná paměť chyby s možností odblokování tlačítkem na modulu nebo dálkovým tlačítkem
 • Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
 • Možnost připojení dotekového panelu dálkové signalizace MDS-D firmy HAKEL
 • Možnost připojení modulů dálkové signalizace MDS-DELTA z produkce HAKEL
 • Možnost komunikace s nadřízeným zařízením po sběrnici RS485
 • Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům
 • Možnost nastavování kritických hodnot, hodnoty hystereze a dalších parametrů pomocí tlačítek hlídače
 • Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
 • Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky) Un 12 ÷ 28 V DC
Spotřeba P max. 2 VA
Vnitřní impedance měřícího vstupu Zi > 200 kΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 5 kΩ ÷ 900 kΩ
Přesnost měření ± 10%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 5 kΩ ÷ 500 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelný 0 ÷ +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Výstupy
Signalizační relé KA1. Bezpotenciálový přepínací kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Signalizační relé KA2. Bezpotenciálový přepínací kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A /3750 Vrms
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě 2500 Vrms
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 110 g
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -10°C ÷ +60°C
Atmosférický tlak 86 ÷ 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole Dle IEC 61326-2-4
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 933
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (225.86 KB)
2D model (728.74 KB) pouze pro registrované
3D model (469.2 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované