HIG91/QL

Hlídače izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG91/QL jsou určeny k monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem norem ČSN EN 61 010, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936.
Umožňují monitorování 1fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275 V AC eventuelně 3×275 V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu 1fázové IT-sítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed a to pomocí tlumivky TL500. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG91/QL.
Hlídače jsou vybaveny displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě a hlídače.
Hlídače HIG91/485/QL mohou komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS.
Vestavěné signalizační relé s přepínacím kontaktem umožňuje připojení zařízení pro signalizaci alarmu. Hlídač má volitelnou funkci paměti alarmu s možností připojení dálkového tlačítka pro jeho zrušení. Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídače.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

Základní charakteristiky
· Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275 V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou
· Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu Risol na displeji v rozsahu 0.1 kΩ až 90 kΩ.
· Signalizační relé stavu izolačního odporu s přepínacím kontaktem
· V provedení 485 připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
· Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností jeho odblokování tlačítkem na hlídači nebo dálkovým tlačítkem
· Možnost nastavení hlídané hodnoty izolačního odporu Rcrit pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0.1 kΩ až 90 kΩ.
· Nastavitelná hystereze mezní hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek
· Nastavitelné zpoždění tON reakce signalizačního relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec
· Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
· Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
· Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 90 ÷ 265 V AC (47 ÷ 440 Hz) nebo 90 až 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky) Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 12 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi >2 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 0.1 kΩ až 90 kΩ
Přesnost měření 5 kΩ … 10 kΩ 2 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ … 900 kΩ ± 10%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 0.1 kΩ až 90 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelný 0 ÷ +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelný 0 ÷ 60 sec.
Výstupy
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt / El. pevnost proti vnitřním obvodům / El. pevnost proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A / 3750 Vef / 3750 Vef
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 160 g
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -10°C ÷ +60°C
Relativní vlhkost prostředí 28 g H2O /kg suchého vzduchu
Atmosférický tlak 86 ÷ 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole max. 400A/m
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 911QL
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (161.71 KB)
2D model (728.74 KB) pouze pro registrované
3D model (469.2 KB) pouze pro registrované