HIG92

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG92, je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61 010-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN EN 61557-8.

Umožňuje monitorování 1fázových i 3fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275V AC, eventuelně 3x275V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu 1fázové nebo 3fázové ITsítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed a to pomocí tlumivek řady TL z produkce fy HAKEL. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG92.

Hlídač je vybaveny displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě. K hlídači je možno připojit moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě řady MDS10, MDS-D a MDS-DELTA z produkce fy HAKEL.

Hlídač HIG92 komunikuje s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS.

Jedno nebo dvě vestavěná signalizační relé s přepínacím kontaktem umožňují připojení zařízení pro signalizaci alarmu.

Základní charakteristiky

• Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou
• Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu Risol na displeji v rozsahu 200 kΩ až 5 MΩ
• Signalizační relé stavu izolačního odporu s přepínacím kontaktem
• Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
• Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídači
• Možnost připojení modulů dálkové signalizace MDS10T, MDS-D nebo MDS-DELTA z produkce HAKEL, včetně modulu MPS
• Možnost nastavení hlídané hodnoty izolačního odporu Rcrit pomocí displeje a tlačítek v rozsahu podle typu hlídače
• Nastavitelná hystereze mezní hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek
• Nastavitelné zpoždění tON reakce signalizačního relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec
• Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
• Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
• Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 4
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 90 až 265 V AC nebo 90 až 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky) Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 12 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 1 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 200 kΩ až 5MΩ
Přesnost měření 200 kΩ … 1 MΩ ± 10%
Přesnost měření 1 MΩ … 5 MΩ ± 15%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 200 kΩ až 900 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelný 0 až +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelný 0 až 60 sec.
Výstupy
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt / El. pevnost proti vnitřním obvodům / El. pevnost proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Dálková signalizace Svorky pro připojení modulu MDS10T(+MPS) z produkce Hakel max. 5 ks modulů MPS10T nebo max. 2 ks modulů MPS10T+MPS
Linka RS485 a MDS-D, MDS-DELTA z produkce firmy Hakel
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě 2500 Vrms
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 160 g
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Pracovní teplota ϑ -10°C ~ +60°C
Provozní podmínky
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole Dle IEC 61326-2-4
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 913
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (219.71 KB)
2D model (728.74 KB) pouze pro registrované
3D model (469.2 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované