HIG93

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG93/L, je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61 010-1, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

Umožňuje monitorování 1fázových i 3fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275 V AC, eventuelně 3×275 V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu 1fázové nebo 3fázové IT-sítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed a to pomocí tlumivek řady TL z produkce fy HAKEL. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG93.

Hlídač je vybaveny displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě a hlídače. K hlídači je možno připojit moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě řady MDS-D z produkce fy HAKEL.

Hlídač HIG93  je vybaven komunikační linkou RS485 a může komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS. Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům.

Dvě vestavěná signalizační relé s přepínacími kontakty umožňují signalizaci alarmů pro dvě nezávisle nastavené hodnoty kritického izolačního odporu. Hlídač má volitelnou funkci paměti alarmu s možností zrušení alarmu tlačítkem na hlídači. Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídače.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

Základní charakteristiky

• Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou
• Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu Risol na displeji v rozsahu 5 kΩ až 900 kΩ
• Dvě signalizační relé stavu izolačního odporu, každé s přepínacím kontaktem
• Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
• Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídači
• Možnost nastavení dvou hodnot hlídaného izolačního odporu Rcrit1 a Rcrit2, pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0,1 kΩ až 90 kΩ, 5 kΩ až 300 kΩ nebo 200 kΩ až 900 kΩ podle typu hlídače
• Nastavitelná hystereze mezní hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek
• Nastavitelné zpoždění tON reakce signalizačního relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec
• Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
• Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
• Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 90 až 265 V AC nebo 90 až 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 12 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 2 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 5 kΩ až 900 kΩ
Přesnost měření 5 kΩ … 10 kΩ 2 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ … 900 kΩ ± 10%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 5 kΩ až 300 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelný 0 až +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelný 0 až 60 sec.
Výstupy
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt / El. pevnost proti vnitřním obvodům / El. pevnost proti napájecím obvodům 230 V AC / 1A /
3750 Vef/
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt relé 2: el. pevnost proti vnitřním obvodům / el. pevnost proti napájecím obvodům 230 V AC / 1A /
3750 Vef/
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě Ano/
2500 Vef
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 160 g
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -10°C ~ +60°C
Relativní vlhkost prostředí 28 g H2O /kg suchého vzduchu
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole max. 400A/m
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 915
POZNÁMKY

1P signalizační relé s jedním přepínacím kontaktem
MDS-D modul dálkové signalizace stavu hlídačů řady HIG s displejem a komunikací po lince RS485

CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (214.51 KB)
2D model (728.74 KB) pouze pro registrované
3D model (469.19 KB) pouze pro registrované
Certifikáty (79.64 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované