HIG935

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG935 je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61 010-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. Hlídač HIG935 je určen pro zvláštní typy instalací, vyžadující monitorování vysokého izolačního odporu, až do hodnoty 51MΩ.
Umožňuje monitorování 1fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275 V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu IT-sítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed a to pomocí tlumivek řady TL z produkce fy HAKEL. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG935.
Hlídač je vybaven displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě a hlídače. K hlídači je možno připojit moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě řady MDS-D z produkce fy HAKEL.
Hlídač HIG935 je vybaven komunikační linkou RS485 a může komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS. Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům.
Dvě vestavěná signalizační relé s přepínacími kontakty umožňují signalizaci alarmů pro dvě nezávisle nastavené hodnoty kritického izolačního odporu. Hlídač má volitelnou funkci paměti alarmu s možností zrušení alarmu tlačítkem na hlídači. Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídače.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

Základní charakteristiky

· Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275 V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou
· Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu Risol na displeji v rozsahu 950 kΩ až 51 MΩ Dvě signalizační relé stavu izolačního odporu, každé s přepínacím kontaktem
· Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
· Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídači
· Možnost nastavení dvou hodnot hlídaného izolačního odporu Rcrit1 a Rcrit2, pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 1 MΩ až 50 MΩ
· Nastavitelná hystereze mezní hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek
· Nastavitelné zpoždění tON reakce signalizačních relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec
· Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout. Odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek.
· Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
· Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 90 až 265 V AC (47 ÷ 440 Hz) nebo 90 až 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky) Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 25 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 2 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 950 kΩ ÷ 51 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ … 900 kΩ ± 10%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 1 kΩ ÷ 51 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelná 0 až +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelné 0 ÷ 60 sec.
HIG935 230 V AC / 1A / 3750 Vef / 3750 Vrms
230 V AC / 1A / 3750 Vef / 3750 Vrms
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě Ano 2500/ Vef
Bezpotenciálové výstupy
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 160 g
Proudový výstup
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Pracovní teplota ϑ -10°C ÷ +60°C
Atmosférický tlak 86 ÷ 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole max. 400A/m
Všeobecná data
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 921
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (221.92 KB)
2D model (728.74 KB) pouze pro registrované
3D model (469.2 KB) pouze pro registrované