HIG93/CL400

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD, HIG93/CL400 je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61 010-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1 a ČSN EN 61 557-8.

Umožňuje monitorování 1fázových i 3fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275V AC, eventuelně 3x275V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu 1fázové nebo 3fázové ITsítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed a to pomocí tlumivek řady TL z produkce fy HAKEL. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG93/CL400.

Hlídač je vybaven displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě a hlídače.

Hlídač je vybaven výstupem aktivní proudové smyčky 4 ÷ 20 mA, která signalizuje aktuální naměřenou hodnotu izolačního odporu. Proudová smyčka je galvanicky oddělena od kontrolované sítě a vnitřních obvodů hlídače.

Dvě vestavěná signalizační relé s přepínacími kontakty umožňují signalizaci alarmů pro dvě nezávisle nastavené hodnoty kritického izolačního odporu. Hlídač má volitelnou funkci paměti alarmu s možností zrušení alarmu tlačítkem na hlídači.

Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídače.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

 

Základní charakteristiky

· Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275 V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou.
· Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu Risol na displeji v rozsahu 5 kΩ až 900 kΩ.
· Dvě signalizační relé stavu izolačního odporu, každé s přepínacím kontaktem.
· Aktivní, galvanicky oddělená proudová smyčka 4 ÷ 20 mA pro výstup hodnoty izolačního odporu Risol.
· Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídači.
· Možnost nastavení dvou hodnot hlídaného izolačního odporu Rcrit1 a Rcrit2, pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 5 kΩ až 300 kΩ.
· Nastavitelná hystereze mezní hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek.
· Nastavitelné zpoždění tON reakce signalizačních relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec.
· Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout. Odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek.
· Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím.
· Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 90 až 264 V AC (47÷63 Hz) nebo 120 až 370 V DC
Izolační napětí mezi napájením a vnitřními obvody 3000 V AC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky) Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 24 V DC
Měřící proud Im < 1 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 1 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 5 kΩ ÷ 900 kΩ
Přesnost měření 5 kΩ … 10 kΩ 2 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ … 900 kΩ ± 10%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 5 kΩ ÷ 300 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelná 0 až +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelné 0 ÷ 60 sec.
Bezpotenciálové výstupy
HIG93/CL400 230 V AC / 1A / 3750 Vef
Signalizační relé KA2. Bezpotenciálový přepínací kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 230 V AC / 1A / 3750 Vef
Proudový výstup
Typ proudového výstupu Izolovaná aktivní proudová smyčka
Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě 1500 V
Maximální zatěžovací odpor smyčky 500 Ω (napájení ze zdroje 24 V DC v modulu hlídače)
Pracovní rozsah pro signalizování hodnoty izolačního stavu 4 ÷ 20 mA
Maximální rozsah proudového výstupu 0 ÷ 25 mA
Nejistota signalizace hodnoty Risol – Typ. < 1 %
Nejistota signalizace hodnoty Risol – Max. ± 5 %
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 160 g
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Pracovní teplota ϑ -10°C ÷ +60°C
Atmosférický tlak 86 ÷ 106 kPa
Provozní podmínky
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole Dle IEC 61326-24
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 931
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (218.89 KB)
2D model (728.74 KB) pouze pro registrované
3D model (469.21 KB) pouze pro registrované