HIG93T/L

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG93T/L je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61 010-1, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (HD60364-4-41:2007).

Hlídač je určen pro použití na kolejových vozidlech. Umožňuje monitorování 1fázových i 3fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275 V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu 1fázové nebo 3fázové IT-sítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed a to pomocí tlumivek TL400T nebo TL500T z produkce fy HAKEL. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG93T/L.

Hlídač je vybaven displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě a hlídače.

Hlídač HIG93T/L je vybaven komunikační linkou RS485 a může komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem ISOLGUARD vycházejícím z protokolu PROFIBUS. Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům.

Dvě vestavěná signalizační relé s přepínacími kontakty umožňují signalizaci alarmů pro dvě nezávisle nastavené hodnoty kritického izolačního odporu. Hlídač má volitelnou funkci paměti alarmu, s možností zrušení alarmu tlačítkem na hlídači. Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídače.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

Základní charakteristiky

 • Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275 V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou
 • Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu Risol na displeji v rozsahu 0,1 kΩ až 90 kΩ.
 • Dvě signalizační relé stavu izolačního odporu, každé s přepínacím kontaktem.
 • Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě.
 • Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídači.
 • Možnost nastavení hlídaného izolačního odporu Rcrit, pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0,1 kΩ až 90 kΩ.
 • Nastavitelná hystereze kritické hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek.
 • Nastavitelné zpoždění tON reakce signalizačních relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec.
 • Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout. Odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek.
 • Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím.
 • Modul šíře 2M (36mm) pro montáž na lištu DIN 35.
 • Balení obsahuje boční desku, která zajišťuje stabilitu výrobku vůči vibracím.
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 90 až 264 V AC nebo 90 až 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky) Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 12 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 220 kΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 0,1 kΩ až 90 kΩ
Přesnost měření 0,1kΩ … 10 kΩ 0,2 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ … 90 kΩ ± 10%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 0,1 kΩ až 90 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelný 0 až +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelný 0 až 60 sec.
Výstupy
Signalizační relé KA1. Bezpotenciálový přepínací kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A /
3750 Vef/
Signalizační relé KA2. Bezpotenciálový přepínací kontakt, el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A /
3750 Vef/
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě Ano/
2500 Vef/
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 160 g
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35, výrobek musí být připevněn pomocí uzavřených bočních desek
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -25°C až +60°C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70927/L
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (214.51 KB)
2D model (728.74 KB) pouze pro registrované
3D model (469.19 KB) pouze pro registrované