HIG94/E

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD HIG94/E, je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových i třífázových izolovaných IT-soustav, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61 010-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

Umožňuje monitorování 1fázových i 3fázových IT-sítí až do maximálního provozního napětí 275V AC, eventuelně 3x275V AC. Pokud je požadováno monitorování izolačního stavu 1fázové nebo 3fázové ITsítě s vyšším provozním napětím, je nutno vytvořit její umělý střed a to pomocí tlumivek řady TL z produkce fy HAKEL. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG94/E.

Hlídač je vybaveny displejem pro zobrazení číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě. Podle typu je možno k hlídači připojit moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě MDS10T nebo MDS-D z produkce fy HAKEL.

Hlídač HIG94/E je vybaveny modulem HIG-ETH, který umožňuje přímé připojení hlídače k počítačové síti ETHERNET, po které mohu komunikovat s PC počítačem.

Jedno nebo dvě vestavěná signalizační relé s přepínacím kontaktem umožňují připojení zařízení pro signalizaci alarmu. Hlídač má volitelnou funkci paměti alarmu s možností zrušení alarmu tlačítkem na hlídači. Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídače.

Základní charakteristiky

• Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275V bez přídavných zařízení, vyšších napětí s přídavnou tlumivkou
• Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu Risol na displeji v rozsahu 5 kΩ až 900 kΩ nebo 200 kΩ až 5 MΩ
• Signalizační relé stavu izolačního odporu s přepínacím kontaktem
• Připojení k počítačové síti ETHERNET 10Base-T nebo 100Base TX (automatické rozpoznání), konektor RJ45
• Komunikační protokoly HTTP (WEB, XML), SNMP, MODBUS TCP
• Interní webové stránky pro zobrazení aktuálních hodnot a konfiguraci
• Volitelná paměť vyvolaného alarmu s možností odblokování tlačítkem na hlídači
• Možnost připojení modulů dálkové signalizace MDS10 z produkce HAKEL, včetně modulu MPS
• Možnost nastavení hlídané hodnoty izolačního odporu Rsub>crit</sub> pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 5 kΩ až 300 kΩ nebo 200 kΩ až 900 kΩ podle typu hlídače
• Nastavitelná hystereze mezní hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek
• Nastavitelné zpoždění tsub>ON</sub>  reakce signalizačního relé pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 0 až 60 sec
• Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout. Odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek.
• Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
• Moduly pro montáž na lištu DIN 35, celková šíře obou modulů 59mm

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 90 ÷ 265 V AC(47÷440Hz) nebo 90 ÷ 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (bez vnější tlumivky) Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 12 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 2 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 200 kΩ ÷ 5 MΩ
Přesnost měření 200 kΩ … 1 MΩ ± 10%
Přesnost měření 1 MΩ … 5 MΩ ± 15%
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 200 kΩ ÷ 900 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelný 0 ÷ +100% Rcrit
Zpoždění reakce signalizace tON nastavitelný 0 ÷ 60 sec.
Výstupy
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt / El. pevnost proti vnitřním obvodům / El. pevnost proti napájecím obvodům 250 V AC / 1 A / 3750 Vrms / 3750 Vrms
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt relé 2: el. pevnost proti vnitřním obvodům / el. pevnost proti napájecím obvodům 250 V AC / 1 A / 3750 Vrms / 3750 Vrms
Komunikační linka: RJ45 Ethernet 10BASE-T /100BASE-TX Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3 3000 Vrms
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 220 g
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -10°C ÷ +60°C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole Dle IEC 61326-2-4
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1 ed. 2
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 926
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (850.21 KB)
2D model (902.72 KB) pouze pro registrované
3D model (751.4 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované