HIG95+

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL typ ISOLGUARD HIG95+ je určen zejména k monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav ve zdravotnictví. Hlídač umožňuje monitorování sítí navržených a provozovaných podle norem ČSN 33 2000-7-710 (elektrické instalace ve zdravotnických zařízeních), ČSN EN 61 010-1 ed.2, ČSN EN 61 557-1 ed.2, ČSN EN 61 557-8 ed.2, až do maximálního provozního napětí 275 V AC. Umožňuje vyhodnocování tepelné a proudové zátěže oddělovacího transformátoru.

Hlídač je vybaven displejem pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu a také hodnot proudové a tepelné zátěže oddělovacího transformátoru. Dále pak ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazování stavu kontrolované sítě. K hlídači je možno připojit moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě řady MDS z produkce fy HAKEL.

Pomocí sběrnice RS485 je možné k hlídači připojit panel MDS-D s dotekovým displejem, který slouží k zobrazování aktuálně měřených hodnot a aktuálního nastavení hlídače. Komunikace po lince RS485 probíhá pomocí protokolu vycházejícího z protokolu PROFIBUS. Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům.

Vestavěné signalizační relé s přepínacím kontaktem umožňuje dálkovou signalizaci chyby izolačního stavu kontrolované sítě, případně také chyby tepelného a proudového přetížení.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

Základní charakteristiky

 • Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275 V
 • Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu, tepelného a proudového zatížení na displeji
 • Snímání teploty oddělovacího transformátoru pomocí jednoho ze tří typů snímačů
 • Snímání proudového zatížení oddělovacího transformátoru pomocí měřícího transformátoru proudu
 • Signalizační relé chyby kontrolované sítě s přepínacím kontaktem
 • Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
 • Možnost připojení dotekového panelu dálkové signalizace MDS-D firmy HAKEL
 • Možnost připojení modulů dálkové signalizace řady MDS10T z produkce HAKEL
 • Možnost komunikace s nadřízeným zařízením po sběrnici RS485
 • Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům
 • Možnost nastavování kritických hodnot, hodnot hysterezí a dalších parametrů pomocí tlačítek hlídače
 • Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
 • Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
 • Dva moduly šíře 2M, celková šířka 4M (72 mm) pro montáž na lištu DIN 35
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 2
PARAMETRY
Modul HIG vyhodnocení izolačního stavu
Napájecí napětí Us 90 ÷ 265 V AC (47÷ 440 Hz) nebo 90 ÷ 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 12 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 1 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 5 kΩ ÷ 900 kΩ
Přesnost měření 5 kΩ … 10 kΩ 2 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ … 900 kΩ ± 10 %
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 50 kΩ ÷ 200 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelná 0 ÷ +100 % Rcrit
Zpoždění reakce signalizace izolačního stavu tON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
MODUL TOF
Napájecí napětí – modul TOF Un 90 ÷ 265 V AC (47÷ 440 Hz) nebo 90 ÷ 370 V DC
Možný typ provozované IT sítě jednofázová AC
Spotřeba TOF P max. 4 VA
Snímání proudové zátěže CT type měřícím transformátorem s převodním poměrem: 25/5 A, 30/5 A, 40/5 A, 50/5 A, 60/5 A, 80/5 A, 100/5 A
Rozsah zobrazované hodnoty proudové zátěže Iit 0,5 A – 100 A (dle typu použitého měřícího transformátoru)
Kritická hodnota proudové zátěže Icrit nastavitelná podle typu použitého měřícího transformátoru proudu s krokem 1 A, viz tabulka rozsahu hodnot Icrit pro měřící transformátory
Hystereze proudové zátěže Ihyst nastavitelná 0 ÷ 20% Icrit
Přesnost měření proudové zátěže ± 5% (nezahrnuje odchylku měřícího transformátoru)
Zpoždění reakce signalizace chyby proudu ItON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Snímač teploty oddělovacího transformátoru ϑsensor teplotní rozpínací kontakt nebo PTC termistor nebo odporové čidlo PT100
Výběr snímače teploty nastavitelné v menu hlídače
Rozsah zobrazované teploty oddělovacího transformátoru ϑ1, ϑ2 5 – 190°C (pouze pro PT100)
Kritická hodnota teploty oddělovacího transformátoru ϑcrit pro odporové čidlo teploty PT100 nastavitelná v rozsahu 70÷130°C, pro PTC termistor je rozhodovací úroveň 1,6 kΩ, pro teplotní rozpínací kontakt je rozhodovací úroveň 1,6 kΩ
Hystereze teploty oddělovacího transformátoru ϑhyst nastavitelná 0 ÷ 20 % ϑcrit (pouze pro PT100)
Přesnost měření teploty oddělovacího transformátoru ± 5% (nezahrnuje odchylky snímačů)
Zpoždění reakce signalizace chyby teploty ϑtON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Výstupy
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt: el. pevnost proti vnitřním obvodům / a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A
3750 Vef
3750 Vef
Dálková signalizace Svorky pro připojení modulu MDS10T (+MPS) z produkce Hakel max. 5 ks modulů MDS10T nebo max. 2 ks modulů MDS10T+MPS.
Linka RS485 nebo modul dálkové signalizace MDS-D s displejem a moduly MDS-DELTA z produkce firmy Hakel
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě Ano / 2500 Vef
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m celkem 295 g
Materiál pouzdra PA - UL 94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -10°C ÷ +60°C
Relativní vlhkost prostředí 28 g H2 O /kg suchého vzduchu
Atmosférický tlak 86 ÷ 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole max. 400 A/m
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60664-1 ed.2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60664-1 ed.2
Druh provozu Trvalý
Katalogové číslo 70 929
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (1.38 MB)
2D model (1.16 MB) pouze pro registrované
3D model (952.23 KB) pouze pro registrované
Výkresy ve formátu DWG (241.94 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované