HIG95-DELTA

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL, typ ISOLGUARD HIG95-DELTA, je určen zejména k monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav ve zdravotnictví. Hlídač monitoruje zdravotnické izolované soustavy až do maximálního provozního napětí 264 V AC. Umožňuje vyhodnocování tepelné a proudové zátěže oddělovacího transformátoru.
Hlídač je vybaven displejem pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu a také hodnot proudové a tepelné zátěže oddělovacího transformátoru. Dále pak ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazování stavu kontrolované sítě.
Dvojice vestavěných signalizačních relé se spínacím kontaktem umožňuje dálkovou signalizaci chyby izolačního stavu kontrolované sítě a chyby přetížení transformátoru.

HIG95-DELTA je vybaven komunikační sběrnicí RS485, díky které je možné hlídač připojit do nadřízeného systému ISOLGUARD.
Tím je zařízen dálkový dohled nad stavem IT sítě. Jako zobrazovací jednotky lze použít panel MDS-D s dotekovým displejem, který slouží k zobrazování aktuálně měřených hodnot a aktuálního nastavení hlídače. Také lze použít moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě řady MDS-DELTA.
Do systému ISOLGUARD dále patří například: oddělovací transformátory, automatické přepínače sítí a pomocné I/O moduly pro sledování logických vstupů, např. stavů UPS.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

 

Základní charakteristiky
• Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 85 až 264 V, s frekvencí 50/60 Hz, pro zdravotnické izolované soustavy
• Indikace ztráty spojení s měřenou sítí a zemí
• Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu, tepelného a proudového zatížení transformátoru na displeji
Snímání teploty oddělovacího transformátoru pomocí jednoho ze tří typů snímačů
• Snímání proudového zatížení oddělovacího transformátoru pomocí měřícího transformátoru proudu
• Signalizační relé chyby izolačního stavu kontrolované sítě se spínacím kontaktem
• Signalizační relé chyby přetížení transformátoru se spínacím kontaktem
• Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
• Připojení do systému ISOLGUARD firmy HAKEL – pro sběr a zobrazování dat, komunikaci s dalšími prvky ZIS
Možnost připojení dotekového panelu dálkové signalizace MDS-D firmy HAKEL
• Možnost připojení modulů dálkové signalizace řady MDS-DELTA z produkce HAKEL
Možnost nastavování kritických hodnot, hodnot hysterezí a dalších parametrů pomocí tlačítek hlídače
• Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
• Modul šíře 2M (36 mm) pro montáž na lištu DIN 35

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace)
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 85 ÷ 264 V AC (47÷ 63) Hz
Možný typ provozované IT sítě jednofázová AC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě Un shodné s napájecím napětím
Spotřeba P max. 4 VA
Měřící napětí Um 12 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Vnitřní impedance měřícího vstupu Zi > 1 MΩ
Vnitřní stejnosměrný odpor Ri > 32 kΩ
Doba reakce na poruchu izolačního stavu tan < 5 sec
Rozptylová kapacita Ce 10 uF
Rozsah měření RF 5 kΩ ÷ 10 MΩ
Přesnost měření 5 kΩ … 10 kΩ 2 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ … 900 kΩ ± 10 %
Přesnost měření 900kΩ … 10 MΩ ± 15 %
Rozsah nastavení Ran Ran nastavitelný 50 kΩ ÷ 500 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelná 0 ÷ +100 % RAN
Zpoždění reakce signalizace izolačního stavu tON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Snímání proudové zátěže CT type měřícím transformátorem proudu s převodním poměrem 5 A
Rozsah zobrazované hodnoty proudové zátěže Iit 0,5 A – 100 A (dle typu použitého měřícího transformátoru)
Kritická hodnota proudové zátěže Icrit nastavitelná podle typu použitého měřícího transformátoru proudu s krokem 1 A, viz tabulka rozsahu hodnot Icritpro měřící transformátory
Hystereze proudové zátěže Ihyst nastavitelná 0 ÷ 20% Icrit
Přesnost měření proudové zátěže ± 5% (nezahrnuje odchylku měřícího transformátoru)
Zpoždění reakce signalizace chyby proudu ItON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Snímač teploty oddělovacího transformátoru ϑsensor 1 až 2 teplotní rozpínací kontakty nebo 1 až 2 PTC termistory nebo 1 až 2 odporové snímače PT100
Výběr typu a počtu snímačů teploty, oba snímače musí být stejného typu nastavitelný v menu hlídače
Rozsah zobrazované teploty oddělovacího transformátoru ϑ1, ϑ2 5 ÷ 220°C (pouze pro snímače PT100)
Kritická hodnota teploty oddělovacího transformátoru ϑcrit pro odporové čidlo teploty PT100 nastavitelná v rozsahu 50÷130°C
pro PTC termistor je rozhodovací úroveň 1,6 kΩ
pro teplotní rozpínací kontakt je rozhodovací úroveň 1,6 kΩ
Hystereze teploty oddělovacího transformátoru ϑhyst nastavitelná 0 ÷ 20 % ϑcrit (pouze pro PT100)
Přesnost měření teploty oddělovacího transformátoru ± 5% (nezahrnuje odchylky snímačů)
Zpoždění reakce signalizace chyby teploty ϑtON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Dva signalizační spínací kontakty s volitelnou polohou NO nebo NC/ El. pevnost proti vnitřním obvodům / El. pevnost proti napájecím obvodům 24 V∼ / 1 A / 3000 ∼
30 V⎓ / 1 A / 3000 ∼
Dálková signalizace Sériová komunikační linka RS485 ISOLGUARD s možností připojení modulů dálkové signalizace MDS-D a modulů MDS-DELTA z produkce firmy HAKEL
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě 2500 Vef
Krytí dle ČSN EN 60 529 přední panel IP40, krytí s výjimkou předního panelu IP20
Hmotnost m celkem 154 g
Elektromagnetická kompatibilita IEC 61324-2-4
Materiál pouzdra PA - UL 94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Pracovní teplota ϑ provozní teplota -15 °C ÷ +60 °C, skladovací teplota -25 °C ÷ +70 °C
Pracovní poloha libovolná
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60664-1 ed.2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60664-1 ed.2
Druh provozu Trvalý
Katalogové číslo 70 940
POZNÁMKY

Poznámky: 1P signalizační relé s jedním přepínacím kontaktem
MDS-DELTA modul dálkové signalizace stavu hlídače
MDS-D modul dálkové signalizace s displejem

CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované