HIG95+/2T

Hlídač izolačního stavu z produkce firmy HAKEL typ ISOLGUARD HIG95+/2T je určen zejména k monitorování izolačního stavu jednofázových izolovaných IT-soustav ve zdravotnictví. Hlídač umožňuje monitorování sítí navržených a provozovaných podle norem ČSN 33 2000-7-710 (elektrické instalace ve zdravotnických zařízeních), ČSN EN 61 010-1, ČSN EN 61 557-1, ČSN EN 61 557-8, až do maximálního provozního napětí 275 V AC. Umožňuje vyhodnocování tepelné a proudové zátěže oddělovacího transformátoru.

Hlídač je vybaven displejem pro zobrazování číselné hodnoty naměřeného izolačního odporu a také hodnot proudové a tepelné zátěže oddělovacího transformátoru. Dále pak ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazování stavu kontrolované sítě. K hlídači je možno připojit moduly dálkové signalizace stavu kontrolované sítě MDS z produkce fy HAKEL.

Pomocí sběrnice RS485 je možné k hlídači připojit panel MDS-D s dotekovým displejem, který slouží k zobrazování aktuálně měřených hodnot a aktuálního nastavení hlídače. Komunikace po lince RS485 probíhá pomocí protokolu vycházejícího z protokolu PROFIBUS. Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům. Vestavěné signalizační relé s přepínacím kontaktem umožňuje dálkovou signalizaci chyby kontrolované sítě a chyby tepelného a proudového přetížení.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

Základní charakteristiky
• Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 0 až 275 V
• Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu, tepelného a proudového zatížení na displeji
• Snímání teploty oddělovacího transformátoru pomocí jednoho ze tří typů snímačů
• Snímání proudového zatížení oddělovacího transformátoru pomocí měřícího transformátoru proudu TAR
• Signalizační relé chyby kontrolované sítě s přepínacím kontaktem
• Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 Vef proti vnitřním obvodům a obvodům sítě
• Možnost připojení dotekového panelu dálkové signalizace MDS-D a MDS-DELTA firmy HAKEL
• Možnost připojení modulů dálkové signalizace MDS10T z produkce HAKEL, včetně modulu MPS
• Možnost komunikace s nadřízeným zařízením po sběrnici RS485
• Popis komunikačního protokolu je k dispozici uživatelům
• Možnost nastavování kritických hodnot, hodnot hysterezí a dalších parametrů pomocí tlačítek hlídače
• Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek
• Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím
• Modul šíře 4M (72 mm) pro montáž na lištu DIN 35

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace)
PARAMETRY
Modul HIG vyhodnocení izolačního stavu
Napájecí napětí Us 90 ÷ 265 V AC (47÷ 440 Hz) nebo 90 ÷ 370 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě Un 275 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 12 V DC
Měřící proud Im < 0,6 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 1 MΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 5 kΩ ÷ 900 kΩ
Přesnost měření 5 kΩ … 10 kΩ 2 kΩ
Přesnost měření 10 kΩ … 900 kΩ ± 10 %
Kritický izolační odpor Rcrit nastavitelný 50 kΩ ÷ 200 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelná 0 ÷ +100 % Rcrit
Zpoždění reakce signalizace izolačního stavu tON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
MODUL TOF
Napájecí napětí – modul TOF Un 90 ÷ 265 V AC (47÷ 440 Hz) nebo 90 ÷ 370 V DC
Možný typ provozované IT sítě jednofázová AC
Spotřeba TOF P max. 4 VA
Snímání proudové zátěže CT type měřícím transformátorem s převodním poměrem: 25/5 A, 30/5 A, 40/5 A, 50/5 A, 60/5 A, 80/5 A, 100/5 A
Rozsah zobrazované hodnoty proudové zátěže Iit 0,5 A – 100 A (dle typu použitého měřícího transformátoru)
Kritická hodnota proudové zátěže Icrit nastavitelná podle typu použitého měřícího transformátoru proudu s krokem 1 A, viz tabulka rozsahu hodnot Icrit pro měřící transformátory
Hystereze proudové zátěže Ihyst nastavitelná 0 ÷ 20% Icrit
Přesnost měření proudové zátěže ± 5% (nezahrnuje odchylku měřícího transformátoru)
Zpoždění reakce signalizace chyby proudu ItON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Snímač teploty oddělovacího transformátoru ϑsensor teplotní rozpínací kontakt nebo PTC termistor nebo odporové čidlo PT100
Výběr typu a počtu snímačů teploty, oba snímače musí být stejného typu nastavitelný v menu hlídače
Rozsah zobrazované teploty oddělovacího transformátoru ϑ1, ϑ2 5 – 190°C (pouze pro PT100)
Kritická hodnota teploty oddělovacího transformátoru ϑcrit pro odporové čidlo teploty PT100 nastavitelná v rozsahu 70÷130°C, pro PTC termistor je rozhodovací úroveň 1,6 kΩ, pro teplotní rozpínací kontakt je rozhodovací úroveň 1,6 kΩ
Hystereze teploty oddělovacího transformátoru ϑhyst nastavitelná 0 ÷ 20 % ϑcrit (pouze pro PT100)
Přesnost měření teploty oddělovacího transformátoru ± 5% (nezahrnuje odchylky snímačů)
Zpoždění reakce signalizace chyby teploty ϑtON nastavitelné 0 ÷ 60 sec, s krokem 1 sec
Výstupy
Signalizační bezpotenciálový přepínací kontakt: el. pevnost proti vnitřním obvodům / a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1 A
3750 Vef
3750 Vef
Dálková signalizace Svorky pro připojení modulu MDS10T (+MPS) z produkce HAKEL max. 5 ks modulů MDS10T nebo max. 2 ks sestav modulů MDS10T+MPS
Linka RS485 nebo modul dálkové signalizace MDS-D s displejem a moduly MDS-DELTA z produkce firmy HAKEL
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě Ano, 2500 Vef
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m celkem 295 g
Materiál pouzdra PA - UL 94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -10°C ÷ +60°C
Relativní vlhkost prostředí 28 g H2O /kg suchého vzduchu
Atmosférický tlak 86 ÷ 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Vnější mag. a el. pole max. 400 A/m
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60664-1 ed.2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60664-1 ed.2
Druh provozu Trvalý
Katalogové číslo 70 930
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
2D model (1.16 MB) pouze pro registrované
3D model (952.23 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované