HIG97

Hlídač izolačního stavu HIG97 z produkce firmy HAKEL řady ISOLGUARD je určen k monitorování izolačního stavu třífázových izolovaných IT-soustav s požadovaným extrémně rychlým vyhodnocením a signalizací stavu kontrolované sítě, navržených a provozovaných podle norem ČSN EN 61010 -1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61936-1.

S použitím externí tlumivky TL1200 pro vytvoření umělého středu umožňuje hlídač monitorování 3fázových IT-sítído maximálního provozního napětí 3x1000V AC. Takto vytvořený střed se připojuje na svorku hlídače HIG97.

Hlídač je vybaven displejem pro zobrazení hodnoty naměřeného izolačního odporu. Dále ovládacími tlačítky pro nastavení parametrů hlídače a signalizačními LED diodami pro zobrazení stavu kontrolované sítě a hlídače. Hlídače HIG97 mohou komunikovat s nadřízeným počítačem po průmyslové sběrnici RS485 protokolem vycházejícím z protokolu PROFIBUS. Vestavěná signalizační relé umožňují připojení zařízení pro dohled a signalizaci stavu kontrolované IT sítě. Hlídač obsahuje čtyři signalizační relé.

Signalizační relé s rychlou odezvou FAULT1 signalizuje aktuální stav kontrolované sítě.

Signalizační relé s rychlou odezvou a s pamětí FAULT1 MEM signalizuje vznik první chyby kontrolované sítě. Pro odstranění chybového stavu je nutný zásah obsluhy. Toto signalizační relé nemění svůj stav ani při zapnutí a vypnutí napájení hlídače.

Signalizační relé s pomalou odezvou FAULT2 signalizuje stav kontrolované sítě. V menu hlídače lze zvolit funkce tohoto relé s nebo bez paměti. Pokud obsluha zvolí funkci s pamětí, je pro zrušení signalizace nutný zásah obsluhy. Při vypnutí napájení je relé FAULT2 nastaveno do základní polohy.

Signalizační relé ERR signalizuje funkci hlídače. Relé je vybaveno, pokud je hlídač zapnutý a probíhá měření kontrolované sítě. Je možné provádět místní i dálkový test funkce hlídače.

Základní charakteristiky

 • Monitor izolačních stavů AC sítí s napětím 230 V AC/ 500 V AC nebo 1000 V AC s rychlou odezvou.
 • Signalizační relé aktuálního stavu izolačního odporu s rychlou odezvou.
 • Signalizační relé stavu izolačního odporu s rychlou odezvou a pamětí, odblokování chybového stavu obsluhou tlačítkem na hlídači nebo dálkovým tlačítkem.
 • Signalizační relé stavu izolačního odporu s pomalou odezvou a volitelnou paměti alarmu. Odblokování tlačítkem na hlídači nebo dálkovým tlačítkem.
 • Signalizační relé funkce hlídače.
 • Zobrazování měřené hodnoty izolačního odporu Risol na displeji v rozsahu 5 kΩ až 900 kΩ.
 • Připojení na sběrnici RS485, izolační pevnost 2500 V<sub>rms</sub> proti vnitřním obvodům a obvodům sítě.
 • Možnost nastavení hlídané hodnoty izolačního odporu Rcrit; pomocí displeje a tlačítek v rozsahu 5 kΩ až 300 kΩ.
 • Nastavitelná hystereze mezní hodnoty izolačního odporu v rozsahu 0 až 100% pomocí displeje a tlačítek.
 • Nastavitelné zpoždění tON1 reakce signalizačního relé FAULT1 s rychlou odezvou v rozsahu 0.009.99 sec s krokem 0.01 sec.
 • Nastavitelné zpoždění tON2 reakce signalizačního relé FAULT2 s pomalou odezvou v rozsahu 0.0060 sec.
 • Nastavitelné zpoždění tSTART reakce signalizačního relé FAULT1 a FAULT2 po zapnutí hlídače.
 • Přístup k nastavení hlídače tlačítky lze zamknout, odemknutí hlídače se provádí kombinací tlačítek. reakce signalizačního relé FAULT1
 • Oddělené napájecí napětí umožňuje monitorovat také síť, která není pod napětím.
 • Dva moduly pro montáž na lištu DIN 35 s celkovou šířkou 4M (72mm).
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace)
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 80 až 265 V AC nebo 113 až 430 V DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě (s vnější tlumivkou) Un volitelně 230 V AC/500 V AC/1000 V AC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící napětí Um 18 V DC
Měřící proud Im < 0,48 mA
Střídavý vnitřní odpor měřícího vstupu Zi > 100 kΩ
Rozsah zobrazované hodnoty na displeji Risol 5 kΩ až 900 kΩ
Vlastnosti signalizace s rychlou odezvou
Základní doba reakce signalizace s rychlou odezvou t < 80 ms
Kritický izolační odpor s rychlou odezvou Rcrit1 nastavitelný 5 kΩ až 300 kΩ
Přídavná doba zpoždění signalizace rychlou odezvou tON1 nastavitelná 0 až 9,99 s s krokem 0,01 s
Vlastnosti signalizace s pomalou odezvou
Kritický izolační odpor s pomalou odezvou Rcrit2 nastavitelný 5 kΩ až 300 kΩ
Základní doba reakce signalizace s pomalou odezvou t < 3 sec
Přídavná doba zpoždění signalizace pomalou odezvou tON2 nastavitelná 0 s až 60 s s krokem 1 s
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelná 0 až +100% Rcrit
Výstupy
Signalizace FAULT1 MEM s rychlou odezvou a pamětí stavu: Bezpotenciálový přepínací kontakt / el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Signalizace FAULT1 s rychlou odezvou bez paměti stavu: Bezpotenciálový přepínací kontakt / el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Signalizace FAULT2 s pomalou odezvou: Bezpotenciálový přepínací kontakt / el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Signalizace ERR* funkce hlídače: Bezpotenciálový přepínací kontakt / el. pevnost proti vnitřním obvodům a proti napájecím obvodům 250 V AC / 1A / 3750 Vrms
Komunikační linka: RS485 typu MASTER-SLAVE, 9600 Bd, sudá parita / Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě 2500 Vrms
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Hmotnost m 290 g
Materiál pouzdra PA-UL94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -10°C ~ +60°C
Atmosférický tlak 86 až 106 kPa
Pracovní poloha libovolná
Kategorie přepětí / zkušební napětí III dle ČSN EN 60 664-1
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60 664-1
Druh provozu trvalý
Katalogové číslo 70 936
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (987.37 KB)
2D model (1.16 MB) pouze pro registrované
3D model (951.94 KB) pouze pro registrované
Certifikáty (46.65 KB) pouze pro registrované
Prohlášení o shodě (83.77 KB) pouze pro registrované