HIG99

Hlídač izolačního stavu, typ ISOLGUARD HIG99, je určen k monitorování izolačního stavu jednofázových, vícefázových a stejnosměrných izolovaných IT-soustav. Hlídač je schopen měřit také kombinované sítě IT typu AC/DC dle IEC 61557-8. HIG99 je určen především pro použití na kolejových vozidlech a na průmyslových soustavách obsahujících usměrňovače, střídače a frekvenční měniče.

Maximální provozní napětí monitorované IT sítě je 1 000 V DC nebo 710 V AC. Hlídač se k monitorované IT síti připojuje přímo, není nutná přizpůsobovací tlumivka.

Hlídač sleduje dvě kritické meze izolačního stavu, je vybaven signalizačními diodami pro místní signalizaci stavu hlídače a IT sítě. Místní signalizaci doplňuje dvojice spínacích relé, pro signalizaci stavu poruch IT sítě. Dálkovou signalizaci lze realizovat pomocí komunikačního modulu řady HIG99 KM, a to pomocí rozhraní CAN s protokolem CAN OPEN.

Pomocí komunikačního modulu CAN lze číst z hlídače číselné informace o stavu a hodnotě izolačního odporu, kontrolovat a měnit nastavení hlídače, případně provádět testovací cykly.

Nesmí být zapojeno více hlídačů izolačního stavu na stejnou IT-síť.

Hlídač HIG99 vyhovuje standardům:

 • ČSN EN 61557-8 ed. 3:2015 (IEC 61557-8:2014) – Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT
 • ČSN EN 61557-1 ed. 2:2007 (IEC 61557-1:2007) – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
 • ČSN EN 61010-1 ed. 2:2011 (IEC 61010-1:2010) – Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení
 • ČSN EN 50155 ed. 4:2018 (EN 50155:2017) – Drážní zařízení – Elektronická zařízení drážních vozidel
 • ČSN EN 45545-2 (EN 45545-2:2013) – Drážní aplikace – Požární ochrana drážních vozidel
 • ČSN EN 50121-3-2 ed. 4:2017 (EN 50121-3-2:2016) – Drážní zařízení – Elektromagnetická kompatibilita
 • ČSN EN 50125-1 ed. 2:2015 (EN 50125-1:2014) – Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zařízení
 • ČSN EN 61373 ed. 2:2011 (IEC 61373:2010) – Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi

 

Základní charakteristiky HIG99:

 • Hlídač izolačních stavů AC, DC, AC/DC sítí s napětím 9 až 1 000 V DC / 710 V AC (s frekvencí 10 – 440 Hz).
 • Hlídač je určen pro kolejová vozidla a průmyslové sítě obsahující usměrňovače, střídače a frekvenční měniče.
 • Hlídač je napájen z nezávislého zdroje 24 V DC.
 • Indikace ztráty spojení s měřenou sítí a zemí.
 • Automatické interní testy pro odhalení nefunkčnosti přístroje.
 • Hlídač vyhodnocuje dvě kritické hranice izolačního odporu.
 • Dvě signalizační relé chyby izolačního stavu, kontrolované sítě se spínacím kontaktem, pro dvě kritické hranice izolačního odporu.
 • Možnost provést test zařízení tlačítkem na modulu přístroje.
 • Možnost připojit komunikační modul řady HIG99 KM pro zapojení hlídače do nadřízeného sběrnicového systému.
 • Možnost nastavování kritických hodnot, hodnot hysterezí a dalších parametrů pomocí modulu řady KM.
 • HIG99 v kombinaci s libovolným modulem řady HIG99 KM má šíři 9 TE (158 mm) a je určen pro montáž na lištu DIN 35 mm.
 • Hlídač je dále vybaven funkcí blokace, díky které je možné hlídač v případě potřeby odepnout od měřené soustavy.

 

Doporučené připojení hlídače HIG99 a HIG99 KM CAN k monitorované IT soustavě

Základní charakteristiky HIG99:

• Svorky X1: Slouží k připojení hlídače k měřené soustavě.
Svorky X2Slouží k propojení připojovacího modulu k modulu měřícímu.
• Svorky X3: Dvě bezpotenciálové relé se spínacím kontaktem a společným pólem COM. Slouží k předání informace o stavu izolačního odporu.
• Svorky X4: Slouží k propojení připojovacího modulu k modulu měřícímu. Dále pak k přívodu malého napětí pro napájení hlídače a přivedení funkčního a kontrolního uzemnění.
Svorky X5, X7: Slouží k propojení HIG99 a HIG99 KM CAN. Jiné použití se vylučuje.
Svorky X6: Galvanicky oddělené vstupy pro povelování hlídače. Slouží ke spuštění testu a odpojení/připojení hlídače od měřené soustavy. Vstupy mají společný zemní potenciál – svorka E.COM.
Svorky X8: Výstup sběrnice CAN. Svorky NC se nepoužívají, svorky V+ a SH nejsou vnitřně zapojeny, lze je použít pro propojení sběrnice.

Instalační pokyny:

• Svorky NC (Not Connected) se nezapojují, je zakázáno je připojovat.
• Svorky FE a KE nutno připojit samostatnými vodiči k PE můstku.
• Pro zakončení sběrnice CAN lze použít přepínač Rte.
• Dodržet liniové zapojení sběrnice CAN, nelze vytvářet odbočky.
• Po celé délce sběrnice CAN instalujte pouze jeden typ kabelu.

Údržba a servis

Pro spolehlivý provoz je nutné dodržovat uvedené provozní podmínky, nevystavovat zařízení hrubému zacházení, udržovat v čistotě a zajistit maximální přípustnou okolní teplotu.

Instalaci a nastavení zařízení smí provádět jen kvalifikovaní pracovníci. Opravy zařízení provádí pouze výrobce. Hlídač izolačního stavu nevyžaduje k provozu žádnou obsluhu. Obsluha technologického celku je během provozu informována o stavu kontrolované sítě místní a dálkovou signalizací.

 

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace) Počet fotek v galerii: 3
PARAMETRY
Možný typ provozované IT sítě AC, DC, AC/DC
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě Un 9 ÷ 1 000 V DC / 9 ÷ 710 V AC (10 ÷ 440 Hz)
Napájecí napětí Us 24 V DC
9 ÷ 36 V DC
Spotřeba P max. 5 VA
Měřící obvod
Měřící napětí Um 40 V⎓
Měřící proud Im < 0,5 mA
Vnitřní impedance měřícího vstupu Zi > 1 MΩ
Vnitřní stejnosměrný odpor Ri > 1 MΩ
Rozptylová kapacita Ce 10 µF
Rozsah měření RF 1 kΩ ÷ 10 MΩ
Přesnost měření ± 15 %
Rozsah nastavení Ran Ran nastavitelný 1 kΩ ÷ 500 kΩ
Hystereze hlídaného izolačního odporu Rhyst nastavitelná 0 ÷ +100 % Ran
Výstupy
Dva signalizační spínací kontakty s volitelnou polohou NO nebo NC/ El. pevnost proti vnitřním obvodům / El. pevnost proti napájecím obvodům 24 V∼ / 1 A
24 V⎓ / 1 A
3 kV DC
3 kV DC
Dálková signalizace Pomocí komunikačních modulů řady HIG99 KM.
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 přední panel IP40, krytí s výjimkou předního panelu IP20
Hmotnost m 222 g
Materiál pouzdra PA - UL 94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S Svorkovnice X1: 2,52
Ostatní: 1 mm2
Předjištění 6 A
Provozní podmínky
Pracovní teplota ϑ -40 °C ÷ +70 °C (OT4 dle EN 50155)
Skladovací teplota -40 °C ÷ +70 °C
Nadmořská výška do 2000 m n. m.
Pracovní poloha libovolná
Druh provozu Trvalý
Katalogové číslo 70 970
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (589.61 KB)
2D model (705.67 KB) pouze pro registrované
3D model (1.79 MB) pouze pro registrované