HLA50-440

HLA50-440 je zařízení ke svedení impulzních proudů dle normy ČSN EN 61643-11 ed.2 (IEC 61643-11:2011). Sestává se z vícenásobného bezvýfukového jiskřiště a jeho parametry umožňují použití v objektech s uvažovanou hladinou ochrany LPL I jako jsou velké průmyslové celky a objekty zvláštní důležitosti – nemocnice, banky, elektrárny. Instaluje se na rozhraní zón LPZ 0 – LPZ 1 dle normy ČSN EN 62305 ed.2 (IEC 62305:2010) co nejblíže vstupu nadzemního vedení do objektu – trafostanic, elektroměrových a hlavních rozvaděčů.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace)
PARAMETRY
Klasifikace podle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11:2011 TYP 1, CLASS I
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 440 V AC
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 50 kA
Náboj Q 25 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I W/R 625 kJ/Ω
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 50 kA
Napěťová ochranná hladina při Iimp Up < 2,5 kV
Dočasné přepětí (TOV) UT 581 V/5 s
Doba odezvy tA < 100 ns
Zhášecí následný proud Ifi 3 kArms
Maximální předjištění 500 A gL/gG
Jmenovitý zkratový proud při maximálním předjištění ISCCR 25 kArms
Zóna ochrany před bleskem (LPZ) 0-1
Materiál pouzdra Polyamid PA6, UL 94 V-0
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ -40 °C ... +70 °C
Minimální průřez připojovaných vodičů dle ČSN 33 2000-5-534 (při utahovacím momentu 4 Nm; neplatí pro „V“ zapojení) T1: 6 mm² (L, N), 16 mm² (PE, PEN)
Rozsah upnutí svorky 2,5 - 25 mm² (pevný) / 2,5 - 16 mm² (slaněný)
Způsob montáže na lištu DIN 35 mm / libovolná
Životnost min. 100 000 h
Hmotnost m 235 g
Katalogové číslo 10 950
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (1.45 MB)
2D model (511.63 KB) pouze pro registrované
3D model (580.02 KB) pouze pro registrované