HLSA6,5 PV 600 M S

  • Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2 pro fotovoltaické (PV) systémy v U nebo Y zapojení.
  • Výhodou zapojení Y oproti U je odolnost vůči zemnímu spojení pracovních vodičů a nulový reziduální (svodový) proud vodičem PE.
  • Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů a jsou schopny přerušit DC proud.
  • Speciální konstrukce vnitřního odpojovače dovoluje instalaci bez předřazeného předjištění.
  • Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším LPS, kde není dodržena dostatečná vzdálenost „s“.
  • Jsou vhodné pro hladinu LPL III nebo IV.
  • Zajišťují vyrovnávání potenciálů plusových a mínusových sběrnic PV systémů a likvidaci transientních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích (včetně přímého úderu blesku do PV systému) nebo spínacích procesech.
  • Označení M specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem.
  • Označení S specifikuje provedení s dálkovou signalizací.
Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Aplikační zapojení (instalace)
Aplikační zapojení (instalace)
PARAMETRY
Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31 TYP T1, T2, CLASS T1, T2
Vhodné pro síť DC
Typ PV systému Neuzemněný
TYP zapojení SPD Y
Nejvyšší trvalé provozní napětí (+/-) Ucpv 600 V DC
Nejvyšší trvalé provozní napětí (±/PE) Ucpv 600 V DC
Max. napětí PV generátoru Uocstc ≤ Ucpv / 1,2 UOCSTC 500 V
Zkratová odolnost ISCPV 10 kA
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 6,5 kA
Celkový výbojový proud (10/350) ±->PE tTotal 12,5 kA
Celkový výbojový proud (8/20) ±->PE ITotal 40 kA
Náboj Q 3,25 As
Specifická energie pro zkoušku třídy I W/R 10,56 KJ/Ω
Maximální výbojový proud (8/20) Imax 40 kA
Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 20 kA
Napěťová ochranná hladina při In (+/-) Up < 2,5 kV
Napěťová ochranná hladina při In (±/PE) Up < 2,1 kV
Doba odezvy (+/-) tA < 25 ns
Doba odezvy (±/PE) tA < 100 ns
Materiál pouzdra Polyamid PA6, UL94 V-0
Umístění SPD Vnitřní
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ -40°C ÷70 °C
Vlhkostní rozsah RH 5 ÷ 95 %
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 50539-12 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1 S dle průřezu živých vodičů (L+, L-) 16 mm² (PE)
Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 50539-12 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2 S dle průřezu živých vodičů (L+, L-) 6 mm² (PE)
Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) 2,5 ÷ 35 mm2
Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) 2,5 ÷ 25 mm2
Utahovací moment 4 Nm
Způsob montáže Na lištu DIN 35 mm
Modulární šířka 3 TE
Pracovní poloha Libovolná
Poruchový režim SPD OCFM
Místní signalizace Optická
Význam místní signalizace OK - zelený terč PORUCHA - červený terč
Dálková signalizace ANO
Bezpotenciálový přepínací kontakt (S) (průřez vodičů dálkové signalizace max. 1 mm2) AC: 250 V / 1,5 A, DC: 250 V / 0,1 A
Výměnné provedení ANO
Katalogové číslo výměnného modulu varistoru 16 374
Katalogové číslo výměnného modulu bleskojistky 30 068
Životnost > 100 000 h
Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích ČSN EN 61643-31
Bezpečnost hořlavosti plastových materiálů UL 94
Ochrana před bleskem ČSN EN 62305 ed. 2
Zásady pro výběr a instalaci SPD zapojené do fotovoltaických instalací IEC 61643-32:2017
ČSN CLC/TS 50539-12
Elektrické instalace nízkého napětí – Fotovoltaické (PV) systémy ČSN 33 2000-7-712 ed. 2
Hmotnost m 412 g
Hmotnost (včetně obalu) m 431 g
Rozměry balení (V x Š x H) 111 x 60 x 87 mm
Objem balení V 0,58 dm3
ETIM skupina EG000021
ETIM třída EC001457
Celní nomenklatura 85363010
EAN kód 8590681172209
Katalogové číslo 16 363
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (281.42 KB)
2D model (746.65 KB) pouze pro registrované
3D model (953.74 KB) pouze pro registrované