HT-NET 2/100 5cat Xseries

HT-NET 2/100 5cat Xseries je přepěťová ochrana určená pro počítačové sítě, jsou speciálně navrženy pro ochranu a bezchybný přenos dat v rámci počítačových sítí 5. kategorie. Chrání vstup elektrického obvodu síťových karet proti poškození způsobenému přepěťovými vlivy v rámci LPZ konceptu na rozhraní LPZ 1-2 dle normy ČSN EN 62305 ed. 2. Je doporučeno užívat tato ochranná zařízení u vstupu do chráněného zařízení.

Modely: HT-NET 2/100M 5cat je vhodný k montáži na zeď a k ochraně dvou párů vodičů.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
PARAMETRY
Počet párů 2
Připojení RJ45/RJ45
Jmenovité provozní napětí UN 6 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 7,2 V
Jmenovitý zatěžovací proud IL 300 mA
C2 Max. výbojový proud (8/20) Imax 2 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud In (8/20) In 1 kA
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µS UP < 10 V
Přenosová rychlost max. 100 Mbit/s
Maximální útlum < 0,4 dB (při 100 MHz)
Ztráta přeslechem na blízkém konci > 40 dB (při 100 MHz)
Minimální ztráta odrazem < 14 dB (při 100 MHz)
Vložená impedance R 1,5 Ω
Charakteristická impedance 100 Ω
Doba odezvy tA < 25 ns
Parazitní kapacita C <42 pF
Zóna ochrany před bleskem (LPZ) 1-2
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ -40°C ... + 70°C
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 C1, C2, C3, D1
Katalogové číslo 57 015
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Prohlášení o shodě (82.4 KB) pouze pro registrované