HT-NET 5Ecat/D Xseries

HT-NET 5Ecat/D Xseries je typ přepěťové ochrany určený pro počítačové sítě, které jsou speciálně navrženy pro ochranu a bezchybný přenos dat v rámci počítačových sítí 5. kategorie. Chrání vstup elektrického obvodu síťových karet proti poškození způsobenému přepěťovými vlivy v rámci LPZ konceptu na rozhraní LPZ 1-2 dle normy ČSN EN 62305 ed. 2. Je doporučeno užívat tato ochranná zařízení u vstupu do chráněného zařízení.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
Vnitřní schéma zapojení
Vnitřní schéma zapojení
PARAMETRY
Počet párů 4
Připojení šroubová svorkovnice
Jmenovité provozní napětí UN 48 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 57,6 V
Jmenovitý zatěžovací proud IL 500 mA
C2 Max. výbojový proud (8/20) Imax 5 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud In (8/20) In 1 kA
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µs UP < 80 V
Přenosová rychlost max. 250 Mbit/s
Vložená impedance R 2,2 Ω
Doba odezvy tA < 25 ns
Parazitní kapacita C < 42 pF
Zóna ochrany před bleskem (LPZ) 1-2
Stupeň ochrany krytu IP20
Pracovní teplota ϑ -40°C - + 80°C
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 C1, C2, C3, D1
Katalogové číslo 57 018
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Prohlášení o shodě (82.4 KB) pouze pro registrované