HUF 003

Tento hlídač napětí a frekvence je určen pro použití v AC částech fotovoltaických systémů nebo jiných typů AC instalací. Po připojení HUF k monitorované soustavě se, po počáteční inicializaci jeho interní elektroniky, sepne vestavěný spínací kontakt určený pro ovládání externího stykače. Následně probíhá kontinuální monitorování dvou základních veličin připojené AC el. sítě (konkrétně napětí a frekvence) a v případě jejich vybočení z přednastavených hodnot tento kontakt rozepne a v důsledku toho externí stykač odpadne. Tímto způsobem je zajištěna možnost bezprostředního odpojení všech chráněných zařízení od monitorované AC sítě.

HUF 003 je možno použít v třífázových i jednofázových aplikacích, přičemž rekonfigurace měřicího módu je zajišťována automaticky vestavěným mikroprocesorem. Základní nastavení pracovních mezí nadpětí / podpětí / frekvence, doby odezvy a času zpětného připnutí je prováděna u výrobce. Alternativní změny těchto mezí u zákazníka může provést pouze oprávněná osoba (servisní technik) po přípojení k PC.

 

Komunikace HUF → PC
HUF 003 je vybaven TTL sériovým rozhraním RxD a TxD. Pro komunikaci s PC je tudíž nezbytné použít USB → TTL převodník, s galvanickým oddělením. Dodávaná softwarová aplikace HUF MONITOR (pracující pod operačním systémem Windows) vyhledá po svém spuštění správný sériový port a dává uživateli tyto možnosti:
– průběžně sledovat aktuální hodnoty napětí na všech připojených fázích
– průběžně sledovat aktuální frekvenci připojené AC sítě

Potřebný komunikační převodník k PC může být i předmětem dodávky na základě speciální objednávky, pokud zákazník blíže specifikuje hardware svého PC.

Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
0
0
PARAMETRY
Napájecí napětí Us 3x400/230 V/50 Hz (třífázový režim) nebo
230 V/50 Hz (jednofázový režim)
Rozsah kolísání napájecího napětí ± 20%
Spotřeba P < 0,5 VA
Základní nastavení pracovních parametrů od výrobce Napětí ~ 230 V ± 10%
Frekvence 50 Hz ± 1%
Doba odezvy 0,1s
Čas zpětného připnutí 20min.
Možná změna rozsahu pracovních parametrů Napětí ~ 184 ÷ 275 V
Frekvence 45 ÷ 55Hz
Doba odezvy 0,1 ÷ 2s
Čas zpětného připnutí 10 s - 20 min.
Výstup Spínací kontakt ~ 250 V/1A pro řízení externího stykače
Měření < 1%
Zobrazování a ukládání měřených hodnot Pomocí dodaného software HUF MONITOR a TTL portu
Pracovní teplota ϑ -10 - +55°C
Způsob montáže na lištu DIN 35 mm
Stupeň ochrany krytu IP 20
Hmotnost m 145 g
Katalogové číslo 70 408
POZNÁMKY

Jiné nastavení je možné na základě specifikace odběratele.

CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (2.34 MB)
2D model (463.91 KB) pouze pro registrované
3D model (727.49 KB) pouze pro registrované