HIG-IFL DELTA

Modul k lokalizování místa poruchy izolace firmy HAKEL, typ ISOLGUARD HIG-IFL DELTA, je určen k rozpoznání místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT, převážně pak ve zdravotnických IT soustavách.

HIG-IFL DELTA je vybaven šesticí snímacích transformátorů (LCS), které jsou součástí výrobku, a umožňuje tak lokalizovat místo poruchy až na šesti okruzích IT sítě. Je určen pro měření IT sítí typu AC, převážně však pro jednofázové AC soustavy, navržené dle normy ČSN 33 2000-4-41 (Zdravotnické Izolované Sítě – ZIS).

Modul je napájen malým napětím 24 V DC. Připojuje se sběrnicí HAKEL IFLS k hlídači izolačního stavu HAKEL HIG95-DELTA. Obě dvě zařízení spolu tvoří systém pro lokalizaci místa poruchy (IFLS). Hlídač HIG95-DELTA obsahuje lokalizující proudový injektor (LCI).

K jednomu hlídači lze připojit až 10 modulů HIG-IFL DELTA a lze tak monitorovat až 60 okruhů. Signalizace stavu hlídaných okruhů je prováděna pomocí LED diod na modulu, displeji hlídače izolačního stavu a nadřízeného dohledového systému (modul dálkové signalizace MDS-D).

Základní charakteristiky

Modul k lokalizování místa poruchy izolace HIG-IFL DELTA vyhovuje standardům:

 • ČSN EN 61557-9 ed. 3 (IEC 61557-9:2014) Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT
 • ČSN EN 61557-1 ed. 2 (IEC 61557-1:2007) Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
 • ČSN EN 60664-1 ed. 2 (IEC 60664-1:2007) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí
 • ČSN EN 61326-2-4 ed.2 (IEC 61326-2-4:2012) Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC
 • ČSN EN 60068-2-6 (IEC 60068-2-6) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-6: Zkouška Vibrace sinusové
 • ČSN EN 60068-2-27 (IEC 60068-2-27) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkouška rázy

Základní charakteristiky HIG-IFL DELTA

 •  Lokalizátor místa poruchy (Insulation Fault Locator, IFL) podle IEC 61557-9 pro jednofázové AC soustavy se jmenovitým napětím Un 230 V AC s frekvencí 50 / 60 Hz.
 •  Maximální provozního napětí 275 V AC.
 •  Spolu s hlídačem izolačního stavu HIG95-DELTA tvoří systém pro lokalizaci místa poruchy (IFLS).
 •  HIG-IFL DELTA je vybaven šesticí snímacích transformátorů, které jsou součástí výrobku, a umožňuje tak lokalizovat místo poruchy až na šesti okruzích.
 •  Možnost nastavení uživatelského názvu pro jednotlivé okruhy, a to buď přes hlídač nebo pomocí PC počítače.
 •  Připojení k hlídači HIG95-DELTA pomocí sběrnice HAKEL IFLS.
 •  K jednomu hlídači lze připojit až 10 modulů lokalizace HIG-IFL DELTA.
 •  Přímá signalizace stavu hlídaných okruhů pomocí LED diod na modulu.
 •  Dálková signalizace stavu hlídaných okruhů na displeji hlídače a také na modulu dálková signalizace MDS-D.
 •  Modul je napájen z nezávislého zdroje 24 V DC.
 •  Modul má šíři 12M (210 mm) a je určen pro montáž na lištu DIN 35.
 •  Popis hlídače HIG95-DELAT a jeho připojení k modulu lokalizace je uveden v samostatné dokumentaci. Označení dokumentace je „HIG95-DELTA Návod k obsluze.“, číslo dokumentace je „DOK-70940-V1.4“.
Rozměrový výkres
Rozměrový výkres
PARAMETRY
Možný typ provozované IT sítě AC
Napětí kontrolované IT sítě Un 230 V AC (50 / 60 Hz)
Maximální provozní napětí hlídané IT sítě Un 275 V AC
Napájecí napětí Us 24 V DC
Rozsah kolísání napájecího napětí 9 ÷ 36 V DC
Spotřeba P max. 1,5 VA
Měřící obvod
Počet měřících vstupů 6
Celkový možný počet vstupů 60
Max. hodnota lokalizujícího napětí UL 24 V⎓
Max. hodnota lokalizujícího proudu IL < 0,5 mA
Citlivost odezvy 50 μA
Přesnost měření ±30 %
Výstupy
Interní komunikační linka Sběrnice HAKEL IFLS
Izolační pevnost proti vnitřním obvodům a obvodům sítě 2500 Vef
Provozní podmínky
Pracovní plocha -15 °C ÷ +70 °C
Skladovací teplota -25 °C ÷ +70 °C
Nadmořská výška do 2000 m n. m.
Pracovní poloha Libovolná
Třída ochrany II dle ČSN EN 61140 ed.3
Přepěťová kategorie III dle ČSN EN 60664-1 ed.2
Stupeň znečištění 2 podle ČSN EN 60664-1 ed.2
Druh provozu trvalý
Všeobecná data
Krytí dle ČSN EN 60 529 IP20
Zařízení bez předního panelu
Hmotnost m 630 g
Materiál pouzdra PA - UL 94 V0
Způsob montáže na lištu DIN 35
Doporučený průřez připojovaných vodičů S 1 mm2
Předjištění 6 A
Katalogové číslo 70959
KE STAŽENÍ
Katalogový list
Návody a montážní listy (1.48 MB)
2D model (1.25 MB) pouze pro registrované
3D model (3.29 MB) pouze pro registrované