PSK 2/100M 5cat

PSK 2/100M 5cat je přepěťová ochrana pro počítačové sítě, která je speciálně konstruované pro zabezpečení bezchybného přenosu dat v počítačových sítích pro 5. kategorii. Chrání vstupní elektronické obvody síťových karet před poškozením vlivem přepětí na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Ochranné jednotky se doporučuje umístit na vstupech chráněných zařízení. Provedení: PSK */100M 5cat je osazený plošný spoj, určený k montáži do panelu. PSK 2/100M 5cat je určený pro ochranu dvou párů, má na vstupní straně LSA-PLUS konektor a na výstupní straně konektor RJ45.

PARAMETRY
Počet párů 2
Připojení vstup/výstup LSA-PLUS/RJ45
Jmenovité provozní napětí UN 6 V
Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 7,2 V
Jmenovitý zatěžovací proud IL 300 mA
C2 Max. výbojový proud (8/20) Imax 10 kA
C2 Jmenovitý výbojový proud In (8/20) In 1 kA
C2 Napěťová ochranná hladina při In UP 10 V
C3 Napěťová ochranná hladina při 1 kV/µS UP < 10 V
Doba odezvy tA < 25 ns
Parazitní kapacita C < 42 pF
Testováno dle ČSN EN 61643-21+A1,A2 A2, B2, C2, C3, D1
Katalogové číslo 45 011
CERTIFIKACE
KE STAŽENÍ
Katalogový list